Gegevens van dhr. Wigmans

SQL Cursus\Vragen deel2 antwoorden.docx
Normaliseren\Opdracht 8 aanvulling ERD factuur.docx
SQL Cursus\Vragen deel 2.pdf
SQL Cursus\index.php
SQL Cursus\Vragen deel 1.docx
Projecten\index.php
Normaliseren\Presentatie Normaliseren theorie.pdf
SQL Cursus\Vragen deel4.docx
Functioneel ontwerp\index.php
Normaliseren\Opdracht 9 Gegevens Varia Dahlia.xlsx
SQL Cursus\Presentatie SQL deel1 v0.2.pdf
SQL Cursus\DB winkels.sql
SQL Cursus\Presentatie SQL deel5.pdf
Normaliseren
User Submitted Posts (1).docx
SQL Cursus\DB winkels_klein.sql
SQL Cursus\Vragen deel3 antwoorden.docx
Albeda Paint\Opdracht review project Paint_3P.pdf
Albeda Paint\Sjabloon - Behoefte analyse.docx
SQL Cursus\Presentatie.pptx
SQL Cursus\Vragen deel5 inner joins antwoorden.docx
SQL Cursus\Presentatie SQL deel7.pptx
Normaliseren\Opdracht 12 Sportclub.docx
Normaliseren\Opdracht 2 Normaliseren.docx
Opdracht TCR Factory deel 2.pdf
Normaliseren\Normaliseren_1e_tm_3e_normaalvorm Factuur.mp4
Functioneel ontwerp\Functioneel Ontwerp_presentatie.pdf
Normaliseren\Bijlage opdracht 8 Factuur.xlsx
Normaliseren\index.php
Mentor zaken\Boekenlijsten 2e en 3e jaars.pdf
Mentor zaken
Projecten
Albeda Paint\Laravel installatie.odp
Albeda Paint\index.php
SQL Cursus\Vragen deel5 inner joins.docx
Normaliseren\Opdracht 5 112meldingen.docx
BPVgids_N4_IB_NB_AO_Jaarplannning.xlsx
Normaliseren\Traject_trein.xlsx
Normaliseren\Opdracht 11.docx
Normaliseren\Antwoord Opdracht 5.docx
SQL Cursus\Presentatie SQL deel3.pdf
SQL Cursus\Opdrachten deel7.docx
Normaliseren\Antwoorden Opdracht 3 Film.docx
Albeda Paint\Toets Opdracht 7 Offerte.pdf
Albeda Paint\Sjabloon - Plan van Aanpak.docx
SQL Cursus\Presentatie SQL deel4.pdf
SQL Cursus\Student.sql
Albeda Paint\Sjabloon - Functioneel ontwerp.docx
Projecten\Opdracht TCR Factory deel 1.docx
Normaliseren\Opdracht 7 Huiswerk Functioneel en technisch ontwerp.docx
Normaliseren\Antwoord Opdracht 2 Normaliseren.docx
Normaliseren\Antwoord Opdracht 1 Orders.docx
Normaliseren\Opdracht 4 NS.pdf
Normaliseren\Opdracht Pizza.pdf
SQL Cursus\Vragen deel3.docx
SQL Cursus\Database_Film.sql
SQL Cursus\Vragen joins extra oefening.docx
Albeda Paint\Opdracht review project Paint.docx
SQL Cursus\Vragen deel 2.docx
Projecten\projectafspraken.pdf
Normaliseren\Opdracht 3 Film.docx
SQL Cursus\Vragen deel7.docx
SQL Cursus\Presentatie SQL deel2 v0.3.pdf
Projecten\Opdracht TCR Factory deel 1.pdf
Normaliseren\Opdracht 4 NS.docx
Mentor zaken\3 Vragenlijst docentgedrag module Ik als docent 1 docentvaardigheden.docx
Projecten\Opdracht Vuurwerkshop.pdf
SQL Cursus
00-Formulier_Aanmelding_BPVplaats.docx
Functioneel ontwerp
Normaliseren\Opdracht 1 Orders.docx
Opdracht TCR Factory deel 1.pdf
Albeda Paint\Sjabloon - Functioneel ontwerp zonder begroting.docx
Normaliseren\Antwoord Opdracht 5 ERD.jpg
Normaliseren\Opdracht 9 Beoordeel FO en TO van je maatje.docx
Mentor zaken\index.php
SQL Cursus\Vragen deel4 antwoorden.docx
SQL Cursus\SE-toets SQL-V5-2001.pdf
Albeda Paint
Normaliseren\Antwoord opdracht 6.jpg
SQL Cursus\SE-toets SQL-V5-2001.doc