bool(true) bool(false) <?php
// Fout Notice: Undefined index uitschakelen....
// dit kan met de volgende regel samen met isset.
error_reporting(E_ALL E_NOTICE);

// of met... wordt een fout verborgen
error_reporting(0);

$var1 'test';  
var_dump(isset($var1)); 

var_dump(isset($var2)); 

//bronweergeven..
show_source(__FILE__);
?>