Dit is een 1e stap met Smarty

Variabele 1: Leer zelf Smarty gebruiken door code en opmaak goed te scheiden..
Variabele 2: tempaltes_c en chache zijn gechmod 777. Er is een index.php gemaakt en een template1.tpl bestand dat wordt geimporteerd in de index.php pagina.
Variabele 3: Smarty Crash course

Opdracht: Maak nu zelf een Smarty website voor een App ontwikkelaar.

Smary tags staan tussen accolades.

TPL bekijken
Tutorial Smarty <?php

// Pad naar Smarty....
require('../libs/Smarty.class.php');

// Maak een object Smarty...
$smarty = new Smarty;

$smarty->assign("naam","Leer zelf Smarty gebruiken door code en opmaak goed te scheiden..");
$smarty->assign("variabele2","tempaltes_c en chache zijn gechmod 777. Er is een index.php gemaakt en een template1.tpl bestand dat wordt geimporteerd in de index.php pagina. ");
$smarty->assign("download","<a href='http://www.smarty.net' >Smarty downloaden?</a>");
$smarty->assign("download","<a href='http://www.9lessons.info/2011/09/smarty-template-engine-using-php.html' >Smarty en database gebruiken</a>");
$smarty->assign("download","<a href='http://www.smarty.net/crash_course' >Smarty Crash course</a>");
$smarty->assign("opdracht","Maak nu zelf een Smarty website voor een App ontwikkelaar. ");


// template toepassen...
$smarty->display('template1.tpl');

show_source(__FILE__);
?>