Vriendelijke URL index.php/id/product

ID: 123
Product: laptop
Prijs: 500 <h1>Vriendelijke URL index.php/id/product</h1>
<?php 

// Vriendelijke URL maken met 3 variabelen 
// id/product/prijs/
list ($id$product$prijs) = explode("/"substr($_SERVER['PATH_INFO'],1)); 

// Laat de waarden zien uit de URL
echo "ID: $id</br>";
echo 
"Product: $product</br>";
echo 
"Prijs: $prijs";
//http://www.ictacademie.info/seofriendly/index.php/123/laptop/500
/*
In het .htaccess bestand staat:

# eigen 404    (verander de bestandsnaam maar eens voor een eigen 404.)
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ test.php? [PT,L]
*/

show_source(__FILE__);
?>