Functie met return

5 + 10 = 15
7 + 13 = 20
2 + 4 = 6

Nog een functie met minimale hoogte

De hoogte is : 350
De hoogte is : 50
De hoogte is : 135
De hoogte is : 80
<?php
echo "<h1>Functie met return</h1>";
// Functie met return.
function MijnSom($x,$y) {
  
$z=$x+$y;
  return 
$z;
}

echo 
"5 + 10 = " MijnSom(5,10) . "<br>";
echo 
"7 + 13 = " MijnSom(7,13) . "<br>";
echo 
"2 + 4 = " MijnSom(2,4);

echo 
"<h1>Nog een functie met minimale hoogte</h1>";
// Nog een functie met een minimale hoogte
function GeefHoogte($minimaal=50) {
  echo 
"De hoogte is : $minimaal <br>";
}

GeefHoogte(350);
GeefHoogte(); // will use the default value of 50
GeefHoogte(135);
GeefHoogte(80);
 
// bron weergeven
 
show_source(__FILE__);
?>