mt_rand(); (willekeurig getal)

1

Toon een willekeurige vraag: In welk werelddeel ligt Nederland?

<h1>mt_rand(); (willekeurig getal)</h1>
<?
// dit script toont random een vraag...
// de php functie mt_rand kun je gebruiken voor een willekeurig getal.

// geef een willekeurig getal tussen 1 en 100
$getal rand(1,100);
echo 
"$getal";

// Voorbeeld met een willekeurige vraag.
// De vragenlijst
// [] = is een array positie.

$vraag[] = "In welk werelddeel ligt Nederland?";
$vraag[] = "Welke kleur heeft een tomaat?";
$vraag[] = "Wat is de uitkomst van 445+349?";
$vraag[] = "Op welke datum is het Valentijdsdag?";

// Willekeurig getal tussen de 0 en 3.
$nummer rand(0,3);

echo 
"<p>";
echo 
"<b>Toon een willekeurige vraag: </b>";
echo 
"$vraag[$nummer]";
echo 
"</p>";

show_source(__FILE__);

?>