Toon een willekeurige vraag: In welk werelddeel ligt Nederland?

<?
// dit script toont random een vraag...

// de vragenlijst
$vraag[] = "In welk werelddeel ligt Nederland?";
$vraag[] = "Welke kleur heeft een tomaat?";
$vraag[] = "Wat is de uitkomst van 445+349 ?";
$vraag[] = "Wanneer was de 2e wereldoorlog";
$vraag[] = "Op welke datum viert men valentijdsdag?";

// maak de vragen random..... 
//$nummer = mt_rand(0,4); // willekeurig getal tussen de 0 en 4.
$nummer2 mt_rand(0,4);

echo 
"<p>";
echo 
"<b>Toon een willekeurige vraag: </b>";
echo 
"$vraag[$nummer2]";
echo 
"</p>";

show_source(__FILE__);

?>