Pregmatch

PHP is gevonden.
ABC is geen geldig telefoonnummer.
Geldig adres: Straatnaam 10 a
Het domein: php.net
<?php
echo "<h1>Pregmatch</h1>";
// Hieronder vind je een aantal voorbeelden.


// Vind het woord PHP in een tekst..
if (preg_match ("/php/i""PHP is the web scripting language of choice.")) {
    print 
"PHP is gevonden.";
} else {
    print 
"PHP is niet gevonden.<br/>";
}

// voornaam check....
/*
$voornaam = "Bart";
if (preg_match('/^[A-Za-z0-9]+$/', $voornaam)) {
die('Voornaam mag alleen mag letters en cijfers bevatten.');
}
*/

$telefoonnummer "ABC";

// Telefoon check./..
if(!preg_match('#^[0-9]+$#'$telefoonnummer))
{
    
// Geen geldig nummer
    
echo "</br>$telefoonnummer is geen geldig telefoonnummer.";
}

/// Adres check....
$sAdres 'Straatnaam 10 a';
if(!
preg_match('#^[a-z]+[[:space:]][0-9]{1,4}[[:space:]]?[a-z]{0,2}$#i'$sAdres))
{
    echo 
'Geen geldig adres: $sAdres<br/>';
}
else
{
    echo 
"<br/>Geldig adres: $sAdres<br/>";
}


// Hostnaam van een url..
preg_match("/^(http:\/\/)?([^\/]+)/i",
    
"http://www.php.net/index.html<br/>"$matches);
$host $matches[2];

// De laatste 2 letters van een hostnaam
preg_match("/[^\.\/]+\.[^\.\/]+$/"$host$matches);
echo 
"Het domein: {$matches[0]}\n<br/>";

// e-mail check
function checkMail($email){
  if(!
preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i"$email)) {
    return 
false;
  } else {
    return 
true;
  }
}

 
show_source(__FILE__);

 

?>