Uitslag van de poll

353 24 24 de verschillende lengten

17 personen hebben reeds gestemd


Optie 1 = Zeer eenvoudig
Optie 2 = Goed verstaanbaar
Optie 3 = Ik begrijp er niets van


Optie 1 15
Optie 2 1
Optie 3 1
<?php
echo "<h2>Uitslag van de poll</h2>\n";
$result="result.txt";
$pointer=fopen($result,"r");
$poll=fread($pointer,filesize($result));
fclose($pointer);
$poll=explode(",",$poll);
$totaal=$poll[0]+$poll[1]+$poll[2];
$barlengte=400;
$barlengte0=$poll[0]*$barlengte/$totaal;
$barlengte1=$poll[1]*$barlengte/$totaal;
$barlengte2=$poll[2]*$barlengte/$totaal;
$barlengte0=round($barlengte0);
$barlengte1=round($barlengte1);
$barlengte2=round($barlengte2);
echo 
"$barlengte0 $barlengte1 $barlengte2 de verschillende
lengten<br>\n"
;
echo 
"<h2><i>$totaal personen hebben reeds gestemd</i></h2>";
echo 
"<br>\n";
echo 
"<table>\n";
echo 
"<tr><td>Optie 1 = </td><td> Zeer eenvoudig</td></tr>\n";
echo 
"<tr><td>Optie 2 = </td><td> Goed verstaanbaar</td></tr>\n";
echo 
"<tr><td>Optie 3 = </td><td> Ik begrijp er niets van</td></tr>\n";
echo 
"</table><br><br>\n";
echo 
"<table border=\"0\">\n";
echo 
"<tr>";
echo 
"<td><strong>Optie 1</strong></td>\n";
echo 
"<td> </td><td width=\"$barlengte0\" bgcolor=\"red\"> </td><td>
<i>
$poll[0]</td></tr>\n";
echo 
"</table>\n";
echo 
"<table border=\"0\">\n";
echo 
"<tr>";
echo 
"<td><strong>Optie 2</strong></td>\n";
echo 
"<td> </td><td width=\"$barlengte1\" bgcolor=\"green\"> </td><td>
<i>
$poll[1]</td></tr>\n";
echo 
"</table>\n";
echo 
"<table border=\"0\">\n";
echo 
"<tr>";
echo 
"<td><strong>Optie 3</strong></td>\n";
echo 
"<td> </td><td width=\"$barlengte2\" bgcolor=\"blue\"> </td><td>
<i>
$poll[2]</td></tr>\n";
echo 
"</table>\n";


show_source(__FILE__);
?>