Onze poll

Wat vindt je van deze cursus PHP ?

Zeer eenvoudig
Goed verstaanbaar
Ik begrijp er niets van

[ Bekijk de resultaten van de poll]


<?php
$submit
=$_POST["submit"]; 
$antwoord=$_POST["antwoord"];
$gestemd=$HTTP_COOKIE_VARS["gestemd"];
if (isset(
$submit)) {
setcookie("gestemd","ja",time()+86400);

}
echo 
"<h1> Onze poll </h1>\n";
echo 
"<h3> Wat vindt je van deze cursus PHP ? </h3>\n";
echo 
"<form action=\"$_SERVER[PHP_SELF]\" method=\"post\">\n";
echo 
"<input type=\"radio\" name=\"antwoord\" value=\"0\">\n";
echo 
"Zeer eenvoudig<br>\n";
echo 
"<input type=\"radio\" name=\"antwoord\" value=\"1\">\n";
echo 
"Goed verstaanbaar<br>\n";
echo 
"<input type=\"radio\" name=\"antwoord\" value=\"2\">\n";
echo 
"Ik begrijp er niets van<br><br>\n";
if (empty(
$submit) && empty($gestemd) && empty($antwoord)) {
echo 
"<input name=\"submit\" type=\"submit\" value=\"Stem
uitbrengen\"\n"
;
}
else {
echo 
"<p> Bedankt voor jouw stem !</p>\n";
if (isset(
$submit) && isset($antwoord) &&
empty(
$HTTP_COOKIE_VARS["gestemd"])) {
$result="result.txt";
$pointer=fopen($result,"r+");
$poll=fread($pointer,filesize($result));
$poll=trim($poll);
$poll=explode(",",$poll);
$poll[$antwoord]++;
$poll=$poll[0] . "," $poll[1] . "," $poll[2] . ",";
rewind($pointer);
fputs($pointer,$poll);
fclose($pointer);
}
}
echo 
"</form>\n";
echo 
"<p>[ <a href=\"polluitslag.php\" target=\"_blank\">Bekijk de
resultaten van de poll</a>]</p><br>\n"
;

show_source(__FILE__);
?>