Planning Applicatieontwikkeling

Leerjaar 1 - Leerjaar 2 - Leerjaar 3 - FTP & MySQL gegevens - Kerntaken AO - MTA

Hier staat de planning per leerjaar voor het vak development van dhr van Helden.
Daarnaast staat er diverse contactinformatie
Opdrachten moeten voor het einde van het blok ingeleverd zijn.
De laatste les van blok 3 is op vrijdag 15 april 2017.
De laatste les van blok 4 (voor de reparatieweek) is op vrijdag 25 juni 2017.
Stageperiode 1: 04-09-2017 t/m 26-01-2018 (500 uur)
Stageperiode 2: 05-02-2018 t/m 22-06-2018 (600 uur)
Nieuw urenrooster 2017/2018
Herkansingen in de 4e week van het volgende blok.
Code voorbeelden en links zijn te vinden op www.ictacademie.info
Gebruik bijvoorbeeld Wamp als test-server en zet het daarna pas online.
Opdrachten van Helden

E-mail van Helden: tcrhelden@gmail.com (altijd je naam en klas sturen)

DOCS

Presentatie informatieavond 2016
BPV gids AO 2016
BPV aameldformulier
BPV documenten Strik
Logboek BPV
Logboeken PVB
PVB documenten
Beoordelingsformulieren PVB AO Kerntaak 3
Beoordelingsformulieren PVB AO Kerntaak 4
Factsheet AO
C programming Linux
Leren programmeren SPL
C# leren van SPL
BPV & PVB info staat op portaal.albeda.nl inloggen met ict-ac@albeda.nl / Albeda01

Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties (PVB op school)
1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast
1.2 Maakt een plan van aanpak
1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp
1.4 Maakt een technisch ontwerp
1.5 Richt de ontwikkelomgeving in

Kerntaak 2: Realiseren van applicaties (PVB op school)
2.1 Legt een gegevensverzameling aan
2.2 Realiseert een applicatie
2.3 Test de applicatie

Kerntaak 3: Implementeren van applicaties (PVB in BPV)
3.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit
3.3 Implementeert een applicatie
3.4 Evalueert een implementatie

Kerntaak 4: Onderhouden en beheren van de applicaties (PVB in BPV)
4.1 Onderhoudt applicaties
4.2 Beheert de content
4.3 Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties
B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school)
B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast 
B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan 
B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp 
B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor 

B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV)
B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product
B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product

B1-K3: Levert een product op (PVB op school)
B1-K3-W1: Optimaliseert het product 
B1-K3-W2: Levert het product op 
B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product 

Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV)
P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie 
P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie
P1-K1-W2: Beheert gegevens 
 

TODO: Leerjaar 1: AO6-1G & AO6-1H

Keuzedeel

Inleveren met naam en klas op: tcrhelden@gmail.com

Development

Inleveren met naam, URL en klas op: tcrhelden@gmail.com Toetsen handboek PHP
PHP toets 1 basis woensdag 31 mei 2017 in de les
PHP toets 2 hoofdstuk 2 en 3 woensdag 7 juni 2017 in de les
PHP toets 3 hoofdstuk 4 bestanden en mappen lezen woensdag 21 juni 2017 in de les

TODO: Leerjaar 2: AO5-2E & AO5-2F

We gaan verder met C#
Toetsen handboek PHP
Toets hoofdstuk 8+9+10 PHP mail, html-editor, FPDF class: 31 mei / 1 juni in de les
Toets hoofdstuk 11 Geavanceerd MySQL: dinsdag 6 juni in de les

TODO: Leerjaar 3: AO5-3F & AO4-3E

Geef je e-mail en 06 door aan tcrhelden@gmail.com
BPV: 0-opdrachten, logboek, beoordelingsformulier en urenformulier inleveren bij BPV begeleider.
PVB kerntaak 3 en 4 in de BPV, zijn hier te vinden: http://www.ictacademie.info/vanhelden/PVB_docs/

Feedback Punten PVA voor je 2e versie
1.Deskundigheidsverklaring maken + aanwezigheidsverklaring inleveren postvak van Helden in de docentenkamer. De proeven worden beoordeeld door twee examinatoren: 1 schoolexaminator en 1 van het bedrijf. Vaak is dat de praktijkopleider. Door deze tweede examinator dient een Deskundigheidsverklaring ingevuld te worden. Inleveren voor 24 februari 2017 in postvak van Helden (3e verdieping) 2.Project samen met je begeleider afspreken voor 4-6 weken, in maart/april uitvoeren. Projectvoorstel: De student maakt in overleg met de praktijkopleider een projectvoorstel, dat voldoet aan de eisen die gedefinieerd zijn de beoordelingsformulieren. Als alle partijen akkoord zijn, kunnen examenafspraken gemaakt worden. 3.Zie richtlijnen PVA: Richtlijnen PVA 4.Afsprakenformulier met handtekeningen + PVA inleveren postvak van je examinator, voor 24 maart 2017. Dhr van Dijk ook inleveren in zijn postvak! Te laat inleveren is gezakt, herkansing in september 2017. Maandag 27 maart t/m vrijdag 7 april staan terugkommomenten op school voor feedback op je PVA gepland met je examinator. Je wordt hiervoor uitgenodigd als de documenten op tijd binnen zijn. Te laat inleveren is gezakt, herkansing in september 2017. Van Helden terugkommomenten: Woensdag 29 maart en woensdag 5 april van 08:30-10:00 uur in lokaal 3.18. 5.Als het PVA goedgekeurd is door de beoordelaar kun je starten met de uitvoering van de PVB. 6.Apart logboek bijhouden voor de uitvoering van de proeven. 7.Na de uitvoering van de PVB 2 nette verslagen maken voor elke kerntaak. De documentatie van de proeven dient uiterlijk 25 mei 2017 ingeleverd te zijn bij de examinator. De examinator bepaalt in de twee weken daarna of de proeve presentatie ter afsluiting en beoordeling gehouden kan worden aan de hand van de inhoud van de documentatie. De documentatie moet daarbij voldoende inhoud hebben, zodat de student d.m.v. de presentatie en/of vragen van de examinatoren de documentatie kan aanvullen. 8.Denk aan voorblad, inhoudsopgave, paginanummering etc. 9.Presentatie maken van elke kerntaak (samenvatting) handouts in elke map. 10.Verslagen (1 verslag per kerntaak, logoboek, handouts presentatie, PVA versie 2) inleveren postvak van Helden uiterlijk 24 mei 2017. 11.Afspraak maken met de beoordelaar van school dat hij langskomt bij het bedrijf voor een eindgesprek. Beoordeling: de proeven (documentatie en presentatie) worden aan de hand van de beoordelingsformulieren beoordeeld. Daarbij moeten alle werkprocessen per kerntaak minimaal voldoende zijn om een beoordeling Voldoende voor de kerntaak te krijgen. Alleen als alle werkprocessen met een Goed zijn beoordeeld, wordt de kerntaak met Goed gewaardeerd. Als minstens 1 werkproces met een Onvoldoende is beoordeeld, wordt de kerntaak als Onvoldoende gewaardeerd. Herkansing van 1 of meer werkprocessen vindt plaats op het RPC je krijgt een uitnodiging van de examencommissie. Alle documenten kun je ook vinden op het Portaal inloggen met Login: ict-ac@albeda.nl en wachtwoord: Albeda01 Tips - Beheren? Wanneer is het beheer / nieuwe versie? - Acceptatie? Hoe ga je dit testen, meten? (enquete / vragenlijst?) - Voeg opdrachtenomschrijvingen toe als bijlage - Methoden die gebruikt? - Scrum, Agile, RUP, UML, F.A.Q, Handleiding, Stappenplan, Checklist - Software die je gebruikt?
PVB documenten

FTP-gegevens

Uploaden met Filezilla client versie gebruik sitebeheer met platte ftp
Wifi: ICTAC (Geen Albeda wifi!)
Host: ftp.ictacademie.info
Gebruikersnaam: voornaamachternaam@ictacademie.info
Wachtwoord: ***********
Website: www.ictacademie.info/voornaamachternaam/index.php (index.php is de naam van je bestand)

Database (MySQL)

www.ictacademie.info/phpmyadmin
Gebruikersnaam: deb43619_voornaam
Database naam: deb43619_voornaam
Host: Localhost

TCR Helpdesk

Tel: 010-2069150

Afmelden bij ziekte

Bellen op: 06-46440214

DSDO

Portaal Albeda DSDO
Inloggen met nummer@student.albeda.nl / jewachtwoord
Na het inloggen ga je naar DSDO Dashboard > Studenten > Resultaten
Helpdesk Tel: 010-8927878
E-mail: studentenhelpdesk@albeda.nl

Stichtingpraktijkleren

Account aanmaken stichtingpraktijkleren

Dreamspark Microsoft software

Dreamspark.com Inlogen met een Microsoft account (hotmail, live, outlook)
Gebruik je studentenemail: leerlingnummer@student.albeda.nl ter controle.

ELMS Microsoft software

ELMS
itplaza/pcgberuikersnaam
wachtwoord

Eduroam account

Wifi Eduroam
Gebruik leerlingnummer@albeda.nl + portaal wachtwoord.

MTA examens testcentrum

MTA examens aanmelden via testcentrum@albeda.nl Geef de volgende gegevens door: