Planning Development

Hier staat de planning per leerjaar voor het vak development van dhr van Helden.
Daarnaast staat er diverse contactinformatie
Opdrachten moeten voor het einde van het blok ingeleverd zijn.
E-mail: tcrhelden@gmail.com altijd naam + klas meesturen.
De laatste les van blok 1 is op vrijdag 9 november 2018.
De laatste les van blok 2 is op vrijdag 1 februari 2019.
De laatste les van blok 3 is op vrijdag 18 april 2019.
De laatste les van blok 4 is op vrijdag 5 juli 2019.
Herkansingen in de 4e week van het volgende blok.
Code voorbeelden en links zijn te vinden op www.ictacademie.info
Gebruik bijvoorbeeld Wamp als test-server en zet het daarna pas online.

Opdrachten van Helden

E-mail van Helden: tcrhelden@gmail.com (altijd je naam en klas sturen)
Op de N-schijf is de locatiegids, studiewijzer, opleidingswijzer en factsheet te vinden.
Inloggen kan op:Tcrict.nl gebruikersnaam@itplaza of itplaza\gebruikersnaam

Stichting Praktijk Leren

TODO: Leerjaar 1

Development

TODO: Leerjaar 2

Development

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl
Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.
Dit account kun je ook voor Lynda.com gebruiken.

Project Supermarkt

Maak een webapplicatie met PHP en Mysql. Het systeem bouwen in OO met een PDO database. Maak het 1e systeem lokaal en laat het goedkeuren bij de klant voordat het “live” gaat. Probeer alle wensen van de klant zo compleet mogelijk te realiseren. Voordat je begint met realliseren. Verzin je een leuke naam voor dit project. Je maakt een ERD, stroomschema, wireframe(3x) en functionaliteitenlijst (25x). Maak een lijst van de functionaliteiten: id, functienaam, omschrijving, prioriteit (MoSCoW-methode), ingeschatte tijd. Als dit goed gekeurd is door de klant kun je aan de slag met het realiseren. Heb je innovatieve ideeën overleg dit met de klant. De opdracht van het project Supermarkt Maak eerst punt 1, 2 en 3: deadeline 22-2-2019

TODO: Leerjaar 3

Succes met de BPV!
Maak de 0-opdrachten uit BPV gids
Logboek digitaal invullen in Eduarte
BPV documenten kun je vinden op: tcrdocent.nl/bpv
Beoordelingsformulieren PVB K2 en Profieldeel K1
De terugkomdagen zijn: Donderdag 21 februari (0-opdrachten BPV, Voorbereiding examenafspraken) Woensdag 27 maart (Examenafspraken examinatior inleveren, daarna = gezakt!) Dinsdag 21 mei (Voortgang PVB) Maandag 17 juni (Einde BPV, samenstellen documentatie BPV/PVB) PVB punten Inleiding van het project Projectdoelstelling SMART beschreven Wat, welke, waarvoor, verschil, doel, huidige situatie, gewenste situatie Tijdsplanning per examen +/- 16 uur Geef per werkproces de opdrachten aan met de tijdsduur. Project A korte uitleg K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product W1: Product 1 Applicatie: opdrachtbeschrijving......10 uur W2: Product 2 Testen: opdrachtbeschrijving....2 uur Project B bestaandproject: korte uitleg P1-K1: Applicatie- en mediaontwikkelaar W1: Product 1: Overzicht incidenten: opdrachtbeschrijving......6 uur W2: Product 2: Git/Instructiehandleiding, gebruikershandleiding, back-upprocedure.... 6 uur Kerntaak 2 Je moet voor je examen een stukje functionaliteit toevoegen aan een bestaande website/applicatie of een nieuwe website/applicatie realiseren. Wat je van deze 2 ook gaat doen, op zijn minst moet jouw bijdrage de volgende functionaliteit toevoegen: 1. Je moet een CRUD bouwen (Create Read Update Delete van data) 2. Er moet een verbinding gemaakt worden met een database (SQL bijvoorbeeld) 3. Je code moet een logische structuur hebben 4. Herhaling van code voorkomen (Dus bij voorkeur OOP geschreven) 5. Je moet een testrapport schrijven 6. Je code is met CamelCasing geschreven W1: tijdsplanning, functielijst (MOSCOW en %) gerealiseerde code voorbeelden (commentaar) W2:Testscenario (functielijst) Opstellen + uitvoeren Minimaal 4 per must have Bevindingen uitleggen Profieldeel W1: Onderhoud Analyseer incidenten Overzicht met incidenten Oplossingen van incidenten (documentatie) Volgens richtlijnen bedrijf Bijvoorbeeld: impact, prioriteit, tijd. Feedback van het bedrijf W2: Beheer van gegevens (versiebeheersysteem) Archief van gegevens bijvoorbeeld: Instructiehandleiding, gebruikershandleiding, back-upprocedure Controle van gegevens Versiebeheersysteem (bijvoorbeeld Git)

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres. Met dit acount kun je veel online videomateriaal bekijken ter ondersteuning van dit keuzedeel.
Lynda Android Studio tutorial Lynda Android App basics

Documenten

Documenten voor de uitvoering van de PVB in de BPV
Inloggen met je school account: itplaza\leerlingnummer of leerlingnummmer@itplaza
Logboek voor de stage digitaal bijhouden in Eduarte
Logboek voor de PVB op papier bijhouden met verwijzing werkprocessen. (3.1, 3.2, 4.1 etc.)
Formulier Jaarplanning BPV
Richtlijnen PVA
Voor deze eerste dag moet je klaar hebben:
De eerste, bijna definitieve, opzet van je plan van aanpak.
De deskundigheidsverklaring inleveren.
De nul-opdrachten van de BPV.
Gebruik hiervoor: het afsprakenformulier (met handtekeningen!!), opdrachtenformulier en de deskundigheidsverklaring. 
Lees hierbij de handleiding kandidaat en het beoordelingsformulier.
 
Je maakt, in samenspraak met de school en de bedrijfsexaminator afspraken om de PvB’s in de beroepspraktijk af te leggen.
Hiervoor ga je na in hoeverre de reguliere werkzaamheden in het bedrijf bruikbaar zijn voor de te examineren werkprocessen.
Per werkproces is een beoordelingsformulier beschikbaar dat gebruikt kan worden.
Op elk beoordelingsformulier is het gewenste resultaat en zijn de prestatie-indicatoren verwerkt.
 
Op dinsdag 13 maart moet de definitieve versie van je plan van aanpak klaar zijn voor goedkeuring door de examencommissie.
 
		 
		 

Stappen PVB in de BPV

1. BPV: Alle 0-opdrachten maken 8 maart op de terugkomdag 1 ingeleverd.
2. Bijhouden (online)logboek BPV, urenformulier, tussen/eind beoordeling BPV.
3. PVB kerntaak 3 en kerntaak 4 in de BPV, de documenten zijn te vinden op de N-schijf. (TCRICT @itplaza)
4. Deskundigheidsverklaring invullen samen met je praktijkopleider.
5. Project samen met je praktijkopleider afspreken voor een periode van 4-6 weken, in maart/april/mei uitvoeren.
6. Deskundigheidsverklaring, Afsprakenformulier met handtekeningen + PVA inleveren terugkomdag 2: 14 maart 2018.
Afsprakenformulier Implementeren
Afsprakenformulier Onderhouden en Beheren
7. Als het PVA goedgekeurd is door de examencommissie kun je starten met de uitvoering van de PVB.
8. Op 17 april terugkomdag 3 voor feedback.
9. Apart logboek bijhouden voor de uitvoering van de PVB. Geef werkprocessen aan.(3.1 + 4.2 etc.)
10.Na de uitvoering van de PVB 2 nette verslagen maken van elke kerntaak.
11.Hoofdstuk met bewijs per werkproces, voorblad, inhoudsopgave, paginanummering etc.
12.Presentatie maken van elke kerntaak (samenvatting) handouts in elke map.
13.Verslagen inleveren postvak beoordelaar voor 26 mei of beter nog op de terugkomdag 4: 17 mei 2018.
14.Afspraak maken met de beoordelaar van school dat hij langskomt bij het bedrijf voor een eindgesprek.
15.6 juni laatste terugkomdag laatste zaken regelen BPV/ PVB.

FTP-gegevens

Uploaden met Filezilla client versie gebruik sitebeheer met platte ftp
Wifi: ICTAC (Geen Albeda wifi!)
Host: ftp.ictacademie.info
Gebruikersnaam: voornaamachternaam@ictacademie.info
Wachtwoord: ***********
Website: www.ictacademie.info/voornaamachternaam/index.php (index.php is de naam van je bestand)

Database (MySQL)

www.ictacademie.info/phpmyadmin
Gebruikersnaam: deb43619_voornaam
Database naam: deb43619_voornaam
Host: Localhost

TCR Portaal

Portaal TCR
Inloggen met studentennummer@student.tcrmbo.nl / jewachtwoord
Helpdesk Tel: 010-2069150

Afmelden bij ziekte

Bellen op: 06-46440214 (tussen 07:45uur- 09:00uur)

Stichtingpraktijkleren

Account aanmaken stichtingpraktijkleren

Dreamspark Microsoft software

Dreamspark.com Inlogen met een Microsoft account (hotmail, live, outlook)
Gebruik je studentenemail: leerlingnummer@student.albeda.nl ter controle.

ELMS Microsoft software

ELMS
itplaza/pcgberuikersnaam
wachtwoord

Eduroam account

Wifi Eduroam
Gebruik leerlingnummer@student.tcrmbo.nl + portaal wachtwoord.

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.

MTA examens testcentrum

MTA examens aanmelden via testcentrum@albeda.nl Geef de volgende gegevens door:
 • Je naam en gewenste datum
 • Het examen nummer (bijvoorbeeld MTA-98-361)
 • Maak ene account aan op www.certiport.com.
 • Vertel dat je van de locatie Stolwijkstraat bent, t.a.v. meneer van Helden

 • Het examen is bij de locatie Weena 743. (groen gebouw)
  Studenten krijgen elk een locker voor hun tas, telefoon en andere bezittingen.
  Legitimatiebewijs meenemen!

Kerntaken Applicatieontwikkeling 2015

       Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties (PVB op school)
       1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast
       1.2 Maakt een plan van aanpak
       1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp
       1.4 Maakt een technisch ontwerp
       1.5 Richt de ontwikkelomgeving in

       Kerntaak 2: Realiseren van applicaties (PVB op school)
       2.1 Legt een gegevensverzameling aan
       2.2 Realiseert een applicatie
       2.3 Test de applicatie

       Kerntaak 3: Implementeren van applicaties (PVB in BPV)
       3.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
       3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit
       3.3 Implementeert een applicatie
       3.4 Evalueert een implementatie

       Kerntaak 4: Onderhouden en beheren van de applicaties (PVB in BPV)
       4.1 Onderhoudt applicaties
       4.2 Beheert de content
       4.3 Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties
      

Kerntaken Applicatieontwikkeling 2016

       B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school)
       B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast 
       B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan 
       B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp 
       B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor 

       B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV)
       B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product
       B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product

       B1-K3: Levert een product op (PVB op school)
       B1-K3-W1: Optimaliseert het product 
       B1-K3-W2: Levert het product op 
       B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product 

       Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV)
       P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie 
       P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie
       P1-K1-W2: Beheert gegevens