Planning Development

Hier staat de planning per leerjaar voor het vak development van dhr van Helden.
Daarnaast staat er diverse contactinformatie
Opdrachten moeten voor het einde van het blok ingeleverd zijn.
De laatste les van blok 1 is op vrijdag 9 november 2018.
De laatste les van blok 2 is op vrijdag 1 februari 2019.
De laatste les van blok 3 is op vrijdag 18 april 2019.
De laatste les van blok 4 is op vrijdag 5 juli 2019.
Herkansingen in de 4e week van het volgende blok.
Code voorbeelden en links zijn te vinden op www.ictacademie.info
Gebruik bijvoorbeeld Wamp als test-server en zet het daarna pas online.

Opdrachten van Helden

E-mail van Helden: tcrhelden@gmail.com (altijd je naam en klas sturen)
Op de N-schijf is de locatiegids, studiewijzer, opleidingswijzer en factsheet te vinden.
Inloggen kan op:Tcrict.nl gebruikersnaam@itplaza of itplaza\gebruikersnaam

Stichting Praktijk Leren

TODO: Leerjaar 1

Development

 • Gebruik het Handboek HTML5 en CSS3 vierde editie(9789059409712)
 • Intalleer een HTML-editor bijvoorbeeld Notepad++
 • Lees elke week een hoofdstuk van het boek en stuur 10 toetsvragen (meerkeuze) naar tcrhelden@gmail.com
 • Vergeet je naam en klas niet te vermelden.
 • Bekijk op Lynda.com HTML Essential Training

 • Opdracht 1: Maak een HTML pagina over jezelf en regel de opmaak met CSS.
 • Zorg voor een aantal afbeeldingen, links en kopteksten.
 • Zet afbeeldlingen online (bijvoorbeeld met Tinypic) en de CSS-code in hetzelfde bestand.

 • Deadline toetsvragen H1 en opdracht 1: 14-09-2018

 • Deadline toetsvragen H2 en oefening H2 = opdracht 2 met uitleg gebruikte tags: 19-09-2018

 • Deadline toetsvragen H3: 26-09-2018

 • Leg in een HTML pagina (opdracht 3)uit waarvoor de tags gebruikt worden en pas ze toe in het bestand.
 • Het gaat om de tags:
 • header, h1, p, br, em, strong, small, s, cite, q, abbr, dfn, code, samp, kbd, sub, sup, mark, ins, del, cite, datetime, pre, blockquote, ol, ul, li, figure, figcaption, dl, dt, dd en hr
 • Zorg verder voor 5 speciale symbolen. Voorbeeld: © €

Werkomgeving: Linux OpenSuse

Praktijkopdrachten

Download Virtual Box
Download Linux > Open Suse > Leap > DVD-Image
Installeer eerst Virtual Box en daarin kun je de Linux installatie starten.
Installeer 2 versies. 2 verschillende desktops. Hoe heten deze?
Maak screenshots als bewijs van de uitvoering. 
De screenshots moet je later in een verslag inleveren bij de docent. (MAAK EEN BACK-UP!)
Open Libre office, maak hierin de onderstaande theorieopdrachten.
Bekijk de browsers die er op het systeem staan. Open Yast en voer in de software‐manager de zoekterm 'browser' in.
Installeer Chromium, Emacs, Elinks en Epiphany.

Theorieopdracht 1: deadline 21-09-2018

Maak de vragen en mail naar: tcrhelden@gmail.com met je naam en klas. Ga op zoek in OpenSuse om het juiste antwoord te krijgen. 1. Noteeer minimaal 6 Linux distributies. 2. Noteer van twee grote distributies de verschillen. 3. Linux is open source "gratis". Hoe verdien bedrijven toch geld hieraan? 4. Zoek uit wat een Enterprise versie is. 5. Wat is een kernel? 6. Welke kernel versie is nu actueel? 7. Hoe werkt de nummering van een kernel versie? 8. Noem 3 apparaten die gebruik maken van Linux. (geen computer)

Theorieopdracht 2: deadline 28-09-2018

1. Hoe heten de standaard browsers van Opensuse? 2. Welke mail-programma's kom je tegen? 3. Zijn er programma's voor tekstverwerking (vergelijkbaar met Word)? 4. Waar worden Libre documenten standaard opgeslaen? 5. Kun je een spreadsheetprogramma vinden (soort excel)? 6. In windows heb je kladblok als teksteditor. Welke teksteditors vind je in linux? 7. Welke programma's zijn er om te tekenen en foto's te bewerken? 8. Kom je programma's tegen waarvan het je volslagen onduidelijk is wat je er mee kunt? Zo ja, hoe heten ze?

Theorieopdracht 3: deadline 5-10-2018

1. Met welk commando open je de terminal? 2. Met welk commando sluit je de terminal en ga je terug naar het bureaublad? 3. Wat kun je met het commando man man ? 4. Waarvoor staat het commando PWD? 5. Waarvoor staat het commando CD? 6. Waarvoor staat het ccommando LS? 7. Wat kun je met sudo reboot? 8. Wat kun je met sudo shutdown –h 60

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.
Volg de Lynda.com tutorial Linux Open Suse

 • Maak een HTML pagina (opdracht 3) met extern CSS bestand (stylesheet)
 • Het thema is webhosting. (geef uitleg wat het is en hoe het werkt in eigen woorden
 • Gebruik de Ifarme tag
 • Maak van een afbeelding een hyperlink, maak een link naar e-mail en een telefoonnummer.
 • Maak een Favicon voor de pagina

 • Maak een mooie Portfolio website (opdracht 4) voor deze opleiding
 • Gebruik verschillende codes uit je boek.
 • De pagina moet een menu krijgen naar verschillende pagina's
 • Op de portfolio komt je CV, motivatie en laat je jou talent zien. Wat kan jij?
 • Vermeld de kerntaken/werkprocessen van de AO opleiding. (versie 2016)
 • Regel de opmaak met een extern stylesheet bestand. (CSS)

 • Maak een tabel van 6 kolommen en 10 rijen. (opdracht 5)
 • Zet hierin een: id, naam, omschrijving, rating, genre, prijs
 • Maak de tabel netjes op met CSS

 • Maak een formulier (opdracht 6) dat na het verzenden de ingevoerde gegevens op het scherm laat zien.
 • Het moet een formulier zijn waarmee de games uit de vorige opdracht besteld kunnen worden.
 • Gebruik: 1 submitknop, 2 radiobuttons, 1 tekstveld, 1 texarea en 3 checkboxes en nog een aantal formulier elemenenten.
 • Regel de opmaak met CSS zorg voor een zakelijke uitstraling.

Voorbeelden

 • Voorbeeld HTML5 header
 • Voorbeeld Figure en Figurecaption
 • Basisopzet HTML5 indeling
 • Voorbeeld UL en OL
 • Voorbeeld HTML symbolen
 • Iframe
 • Voorbeeld Favicon
 • Link in div
 • Tabel HTML
 • Voorbeeld Extern StyleSheet
 • Formulier voorbeelden
 • Bestand schrijven voorbeeld
 • Imagemap voorbeeld

  • Maak een imagemap met 10 klikbare gebieden.(landkaart of moederbord)
  • Elke link moet de gebruiker een vraag stellen.
  • Schrijf een webpagina over het boxmodel
  • Leg in je eigen woorden de verschillende tags uit.
  • De volgende onderwerpen moeten er in voorkomen: marges, padding, randen, display, position, float, flow-root, text-overflow, fade-out (gradient), resize, clip-path, visibility
  • Download een font(lettertype) en gebruik @font-face
  • Maak de teksten responsive met max-width / min-width of em of rem
  • Bij het verkleinen van het venster of ander apparaat moet de tekst er anders uit zien.

  TODO: Leerjaar 2

  Development

  Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl
  Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.
  Dit account kun je ook voor Lynda.com gebruiken.
  Na het inloggen selecteer je de opleiding Applicatieontwikkeling > Praktijkwijzer
  Lees alles goed door.Hierna kun je aan de slag met de uitvoering van de opdrachten:
  
  - Ontwikkeltraject (k1)
  - Product (k2)
  - Opleveren (k3)
  - Applicatieontwikkelaar (profieldeel)
  
  Maak de opdrachten en stuur het per werkproces naar tcrhelden@gmail.com met je naam en klas.
  
  K1 Ontwikkeltraject:
  Deadline 20-09-2018: Opdracht vaststellen
  Deadline 4-10-2018: Projectplan
  Deadline 18-10-2018: Ontwerp
  Deadline 1-11-2018: Voorbereiden realisatie
  
  K2 Product:
  Deadline 15-11-2018: Realiseert product
  Deadline 29-11-2018: Testen product
  
  K3 Opleveren:
  Deadline: 13-12-2018: Optimaliseren product
  Deadline: 20-12-2018: Opleveren product
  Deadline: 10-01-2019: Evalueren
  
  Profieldeel: Applicatie
  Deadline: 10-01-2019: Evalueren
  Deadline: 24-01-2019: Onderhoudt applicatie
  Deadline: 31-01-2019: Beheren gegevens
  
  

  TODO: Leerjaar 3

  Development

  We gaan verder met het project Toto
  Zorg dat zoveel mogelijk punten werken. (DEADLINE: 21-09-2018)

  Keuzedeel Mobile Application Development

  Koop het boek Apps maken met Andriod Studio (ISBN: 9789057523458)
  Lees het boek en download Android Studio
  Download en installeer de laatste versie van Oracle JDK
  Installeer en update Android Studio. 
  Maak een 1e test app en draai het met de simulator of op je eigen telefoon.
  Stuur een screenshot naar tcrhelden@gmail.com met je naam.
  Lees hoofdstuk 1 en 2 van het boek.
  Lees elke week een hoofdstuk van het boek en stuur 10 toetsvragen (meerkeuze) naar tcrhelden@gmail.com
  Maak de opdrachten uit het boek en stuur de antwoorden/screenshot van de uitvoering naar tcrhelden@gmail.com
  Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 3.
  Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 4.
  
  Geen knoppen/tekst slepen pas content_main.xml aan 
  
  

  Lynda.com

  Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres. Met dit acount kun je veel online videomateriaal bekijken ter ondersteuning van dit keuzedeel.
  Lynda Android Studio tutorial Lynda Android App basics

  Documenten

  Documenten voor de uitvoering van de PVB in de BPV
  Inloggen met je school account: itplaza\leerlingnummer of leerlingnummmer@itplaza
  Logboek voor de stage digitaal bijhouden in Eduarte
  Logboek voor de PVB op papier bijhouden met verwijzing werkprocessen. (3.1, 3.2, 4.1 etc.)
  Formulier Jaarplanning BPV
  BPV formulieren
  Richtlijnen PVA
  Voor deze eerste dag moet je klaar hebben:
  De eerste, bijna definitieve, opzet van je plan van aanpak.
  De deskundigheidsverklaring inleveren.
  De nul-opdrachten van de BPV.
  Gebruik hiervoor: het afsprakenformulier (met handtekeningen!!), opdrachtenformulier en de deskundigheidsverklaring. 
  Lees hierbij de handleiding kandidaat en het beoordelingsformulier.
   
  Je maakt, in samenspraak met de school en de bedrijfsexaminator afspraken om de PvB’s in de beroepspraktijk af te leggen.
  Hiervoor ga je na in hoeverre de reguliere werkzaamheden in het bedrijf bruikbaar zijn voor de te examineren werkprocessen.
  Per werkproces is een beoordelingsformulier beschikbaar dat gebruikt kan worden.
  Op elk beoordelingsformulier is het gewenste resultaat en zijn de prestatie-indicatoren verwerkt.
   
  Op dinsdag 13 maart moet de definitieve versie van je plan van aanpak klaar zijn voor goedkeuring door de examencommissie.
   
  		 
  		 
  

  Stappen PVB in de BPV

  1. BPV: Alle 0-opdrachten maken 8 maart op de terugkomdag 1 ingeleverd.
  2. Bijhouden (online)logboek BPV, urenformulier, tussen/eind beoordeling BPV.
  3. PVB kerntaak 3 en kerntaak 4 in de BPV, de documenten zijn te vinden op de N-schijf. (TCRICT @itplaza)
  4. Deskundigheidsverklaring invullen samen met je praktijkopleider.
  5. Project samen met je praktijkopleider afspreken voor een periode van 4-6 weken, in maart/april/mei uitvoeren.
  6. Deskundigheidsverklaring, Afsprakenformulier met handtekeningen + PVA inleveren terugkomdag 2: 14 maart 2018.
  Afsprakenformulier Implementeren
  Afsprakenformulier Onderhouden en Beheren
  7. Als het PVA goedgekeurd is door de examencommissie kun je starten met de uitvoering van de PVB.
  8. Op 17 april terugkomdag 3 voor feedback.
  9. Apart logboek bijhouden voor de uitvoering van de PVB. Geef werkprocessen aan.(3.1 + 4.2 etc.)
  10.Na de uitvoering van de PVB 2 nette verslagen maken van elke kerntaak.
  11.Hoofdstuk met bewijs per werkproces, voorblad, inhoudsopgave, paginanummering etc.
  12.Presentatie maken van elke kerntaak (samenvatting) handouts in elke map.
  13.Verslagen inleveren postvak beoordelaar voor 26 mei of beter nog op de terugkomdag 4: 17 mei 2018.
  14.Afspraak maken met de beoordelaar van school dat hij langskomt bij het bedrijf voor een eindgesprek.
  15.6 juni laatste terugkomdag laatste zaken regelen BPV/ PVB.
  

  FTP-gegevens

  Uploaden met Filezilla client versie gebruik sitebeheer met platte ftp
  Wifi: ICTAC (Geen Albeda wifi!)
  Host: ftp.ictacademie.info
  Gebruikersnaam: voornaamachternaam@ictacademie.info
  Wachtwoord: ***********
  Website: www.ictacademie.info/voornaamachternaam/index.php (index.php is de naam van je bestand)

  Database (MySQL)

  www.ictacademie.info/phpmyadmin
  Gebruikersnaam: deb43619_voornaam
  Database naam: deb43619_voornaam
  Host: Localhost

  TCR Portaal

  Portaal TCR
  Inloggen met studentennummer@student.tcrmbo.nl / jewachtwoord
  Helpdesk Tel: 010-2069150

  Afmelden bij ziekte

  Bellen op: 06-46440214 (tussen 07:45uur- 09:00uur)

  Stichtingpraktijkleren

  Account aanmaken stichtingpraktijkleren

  Dreamspark Microsoft software

  Dreamspark.com Inlogen met een Microsoft account (hotmail, live, outlook)
  Gebruik je studentenemail: leerlingnummer@student.albeda.nl ter controle.

  ELMS Microsoft software

  ELMS
  itplaza/pcgberuikersnaam
  wachtwoord

  Eduroam account

  Wifi Eduroam
  Gebruik leerlingnummer@albeda.nl + portaal wachtwoord.

  Lynda.com

  Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.

  MTA examens testcentrum

  MTA examens aanmelden via testcentrum@albeda.nl Geef de volgende gegevens door:
  • Je naam en gewenste datum
  • Het examen nummer (bijvoorbeeld MTA-98-361)
  • Maak ene account aan op www.certiport.com.
  • Vertel dat je van de locatie Stolwijkstraat bent, t.a.v. meneer van Helden

  • Het examen is bij de locatie Weena 743. (groen gebouw)
   Studenten krijgen elk een locker voor hun tas, telefoon en andere bezittingen.
   Legitimatiebewijs meenemen!

  Kerntaken Applicatieontwikkeling 2015

         Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties (PVB op school)
         1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast
         1.2 Maakt een plan van aanpak
         1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp
         1.4 Maakt een technisch ontwerp
         1.5 Richt de ontwikkelomgeving in
  
         Kerntaak 2: Realiseren van applicaties (PVB op school)
         2.1 Legt een gegevensverzameling aan
         2.2 Realiseert een applicatie
         2.3 Test de applicatie
  
         Kerntaak 3: Implementeren van applicaties (PVB in BPV)
         3.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
         3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit
         3.3 Implementeert een applicatie
         3.4 Evalueert een implementatie
  
         Kerntaak 4: Onderhouden en beheren van de applicaties (PVB in BPV)
         4.1 Onderhoudt applicaties
         4.2 Beheert de content
         4.3 Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties
        

  Kerntaken Applicatieontwikkeling 2016

         B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school)
         B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast 
         B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan 
         B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp 
         B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor 
  
         B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV)
         B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product
         B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product
  
         B1-K3: Levert een product op (PVB op school)
         B1-K3-W1: Optimaliseert het product 
         B1-K3-W2: Levert het product op 
         B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product 
  
         Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV)
         P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie 
         P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie
         P1-K1-W2: Beheert gegevens