Planning Development

Hier staat de planning per leerjaar voor het vak development van dhr van Helden.
Daarnaast staat er diverse contactinformatie
Opdrachten moeten voor het einde van het blok ingeleverd zijn.
De laatste les van blok 1 is op vrijdag 10 november 2017.
De laatste les van blok 2 is op vrijdag 2 februari 2018.
Herkansingen in de 4e week van het volgende blok.
Code voorbeelden en links zijn te vinden op www.ictacademie.info
Gebruik bijvoorbeeld Wamp als test-server en zet het daarna pas online.

Opdrachten van Helden

E-mail van Helden: tcrhelden@gmail.com (altijd je naam en klas sturen)

Stichting Praktijk Leren

TODO: Leerjaar 1

Opdrachten Development

Maak de verdieping casussen hoofdstuk 10: 1 t/m 5.
We gaan hierna verder met Javascript
Gebruik de voorbeeld code van het boek en die van Ictacademie.info Upload, test en e-mail de links van de opdrachten met je naam naar tcrhelden@gmail.com Deadlines: t/m opdracht 2: 26 april t/m opdracht 4: 18 mei t/m opdracht 6: 23 mei t/m opdracht 8: 25 mei t/m opdracht 10: 30 mei t/m opdracht 12: 1 juni t/m opdracht 14: 6 juni t/m opdracht 16: 20 juni Toets Javascript woensdag 20 juni in de les development.

Voorbeeld code

Voorbeelden van het PHP boek
Voorbeeld Sessie
Voorbeeld Cookie
Voorbeeld willekeurige code
Voorbeeld Functie maken
W3schools number_format
Voorbeelden Date() functie
Voorbeelden van het PHP boek
Voorbeeld Case switch
Voorbeeld For loop
Voorbeeld While loop
Voorbeeld If/Else
Voorbeeld Modulo
Voorbeeld Isset: True/False
Voorbeeld Faculteit
Voorbeelden van het HTML/CSS boek
FTP & MySQL gegevens

TODO: Leerjaar 2

Keuzedeel Frontend Developement

Bestel het boek Frontend programmeren (ISBN: 9789057523519) voor het keuzedeel.
Opdracht 2 keuzedeel: lees en maak de opdrachten Materials App blz 95 t/m 119
Opdracht 3 keuzedeel: lees en maak de opdrachten Javascript blz 121 t/m 170 (6 april af)
Opdracht 4 keuzedeel: lees en maak de opdrachten Javascript blz 171 t/m 234 (13 april af)
Opdracht 5 keuzedeel: lees en maak de opdrachten blz 235 t/m 275 (vrijdag 25 mei ingeleverd!)
Opdracht 6 keuzedeel: lees en maak de opdrachten blz 276 t/m 300 (vrijdag 8 juni ingeleverd!)
Opdracht 7 keuzedeel: lees en maak de opdrachten blz 301 t/m 325 (vrijdag 15 juni ingeleverd!)
Opdracht 8 keuzedeel: lees en maak de opdrachten blz 326 t/m 360 (vrijdag 22 juni ingeleverd!)
Zet het online op ictacademie.info, test het en e-mail de link.
Als je nog geen boek hebt maak je de opdrachten uit de MTA MOAC 98375.
Powerpoints MTA 98375.
Volgende week geen boek = geen les!

Development

Lees hoofdstuk 11 van het PHP boek

Opdracht hoofdstuk 11 Mysql Geavanceerd

1. Schrijf een query die de omzet van een bepaalde periode weergeeft. 
Er moet gekozen kunnen worden: per dag, per maand of per 4 weken.

2. Schrijf daarnaast een query die de totaalomzet laat zien.

3. Schrijf een voorbeeldtransactie die het ook mogelijk maakt om de voorraad van een product bij te houden. Het aantal producten in voorraad moet bijgehouden worden. Als er geen voorraad is kan de klant een aanvraag doen. 

Verzin zelf voorraf welke tabellen en data je nodig hebt.
Zet je bestanden op ictacademie.info, test het goed en stuur de URL. 

We gaan verder met het project Toto
Vrijdag 25 mei punt 1 ingelverd met 20 functionaliteiten.

TODO: Leerjaar 3

Herkansings opdracht K2 Realiseren van applicaties
Documenten voor de uitvoering van de PVB in de BPV
Inloggen met je school account: itplaza\leerlingnummer of leerlingnummmer@itplaza
Logboek voor de stage digitaal bijhouden in Eduarte
Logboek voor de PVB op papier bijhouden met verwijzing werkprocessen. (3.1, 3.2, 4.1 etc.)
Formulier Jaarplanning BPV
BPV formulieren
Richtlijnen PVA
Op donderdag 8 maart is de eerste terugkomdag.
 
Voor deze eerste dag moet je klaar hebben:
De eerste, bijna definitieve, opzet van je plan van aanpak.
De deskundigheidsverklaring inleveren.
De nul-opdrachten van de BPV.
Gebruik hiervoor: het afsprakenformulier (met handtekeningen!!), opdrachtenformulier en de deskundigheidsverklaring. 
Lees hierbij de handleiding kandidaat en het beoordelingsformulier.
 
Je maakt, in samenspraak met de school en de bedrijfsexaminator afspraken om de PvB’s in de beroepspraktijk af te leggen.
Hiervoor ga je na in hoeverre de reguliere werkzaamheden in het bedrijf bruikbaar zijn voor de te examineren werkprocessen.
Per werkproces is een beoordelingsformulier beschikbaar dat gebruikt kan worden.
Op elk beoordelingsformulier is het gewenste resultaat en zijn de prestatie-indicatoren verwerkt.
 
Op dinsdag 13 maart moet de definitieve versie van je plan van aanpak klaar zijn voor goedkeuring door de examencommissie.

Stappen PVB in de BPV

1. BPV: Alle 0-opdrachten maken 8 maart op de terugkomdag 1 ingeleverd.
2. Bijhouden (online)logboek BPV, urenformulier, tussen/eind beoordeling BPV.
3. PVB kerntaak 3 en kerntaak 4 in de BPV, de documenten zijn te vinden op de N-schijf. (TCRICT @itplaza)
4. Deskundigheidsverklaring invullen samen met je praktijkopleider.
5. Project samen met je praktijkopleider afspreken voor een periode van 4-6 weken, in maart/april/mei uitvoeren.
6. Deskundigheidsverklaring, Afsprakenformulier met handtekeningen + PVA inleveren terugkomdag 2: 14 maart 2018.
Afsprakenformulier Implementeren
Afsprakenformulier Onderhouden en Beheren
7. Als het PVA goedgekeurd is door de examencommissie kun je starten met de uitvoering van de PVB.
8. Op 17 april terugkomdag 3 voor feedback.
9. Apart logboek bijhouden voor de uitvoering van de PVB. Geef werkprocessen aan.(3.1 + 4.2 etc.)
10.Na de uitvoering van de PVB 2 nette verslagen maken van elke kerntaak.
11.Hoofdstuk met bewijs per werkproces, voorblad, inhoudsopgave, paginanummering etc.
12.Presentatie maken van elke kerntaak (samenvatting) handouts in elke map.
13.Verslagen inleveren postvak beoordelaar voor 26 mei of beter nog op de terugkomdag 4: 17 mei 2018.
14.Afspraak maken met de beoordelaar van school dat hij langskomt bij het bedrijf voor een eindgesprek.
15.6 juni laatste terugkomdag laatste zaken regelen BPV/ PVB.

FTP-gegevens

Uploaden met Filezilla client versie gebruik sitebeheer met platte ftp
Wifi: ICTAC (Geen Albeda wifi!)
Host: ftp.ictacademie.info
Gebruikersnaam: voornaamachternaam@ictacademie.info
Wachtwoord: ***********
Website: www.ictacademie.info/voornaamachternaam/index.php (index.php is de naam van je bestand)

Database (MySQL)

www.ictacademie.info/phpmyadmin
Gebruikersnaam: deb43619_voornaam
Database naam: deb43619_voornaam
Host: Localhost

TCR Portaal

Portaal TCR
Inloggen met studentennummer@student.tcrmbo.nl / jewachtwoord
Helpdesk Tel: 010-2069150

Afmelden bij ziekte

Bellen op: 06-46440214 (tussen 07:45uur- 09:00uur)

Stichtingpraktijkleren

Account aanmaken stichtingpraktijkleren

Dreamspark Microsoft software

Dreamspark.com Inlogen met een Microsoft account (hotmail, live, outlook)
Gebruik je studentenemail: leerlingnummer@student.albeda.nl ter controle.

ELMS Microsoft software

ELMS
itplaza/pcgberuikersnaam
wachtwoord

Eduroam account

Wifi Eduroam
Gebruik leerlingnummer@albeda.nl + portaal wachtwoord.

MTA examens testcentrum

MTA examens aanmelden via testcentrum@albeda.nl Geef de volgende gegevens door:
 • Je naam en gewenste datum
 • Het examen nummer (bijvoorbeeld MTA-98-361)
 • Maak ene account aan op www.certiport.com.
 • Vertel dat je van de locatie Stolwijkstraat bent, t.a.v. meneer van Helden

 • Het examen is bij de locatie Weena 743. (groen gebouw)
  Studenten krijgen elk een locker voor hun tas, telefoon en andere bezittingen.
  Legitimatiebewijs meenemen!

Kerntaken Applicatieontwikkeling 2015

       Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties (PVB op school)
       1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast
       1.2 Maakt een plan van aanpak
       1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp
       1.4 Maakt een technisch ontwerp
       1.5 Richt de ontwikkelomgeving in

       Kerntaak 2: Realiseren van applicaties (PVB op school)
       2.1 Legt een gegevensverzameling aan
       2.2 Realiseert een applicatie
       2.3 Test de applicatie

       Kerntaak 3: Implementeren van applicaties (PVB in BPV)
       3.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
       3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit
       3.3 Implementeert een applicatie
       3.4 Evalueert een implementatie

       Kerntaak 4: Onderhouden en beheren van de applicaties (PVB in BPV)
       4.1 Onderhoudt applicaties
       4.2 Beheert de content
       4.3 Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties
      

Kerntaken Applicatieontwikkeling 2016

       B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school)
       B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast 
       B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan 
       B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp 
       B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor 

       B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV)
       B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product
       B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product

       B1-K3: Levert een product op (PVB op school)
       B1-K3-W1: Optimaliseert het product 
       B1-K3-W2: Levert het product op 
       B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product 

       Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV)
       P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie 
       P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie
       P1-K1-W2: Beheert gegevens