Planning Realiseren (REAL)

Hier staat de planning per leerjaar voor het vak Realiseren (REAL) van dhr van Helden.
Daarnaast staat er diverse contactinformatie
Opdrachten moeten voor het einde van het blok ingeleverd zijn.
E-mail: tcrhelden@gmail.com altijd naam + klas meesturen.

Planning afstandsonderwijs voor het vak Realiseren (van Helden)

Herkansingen in de 4e week van het volgende blok.
Code voorbeelden en links zijn te vinden op www.ictacademie.info
Gebruik bijvoorbeeld Wamp als test-server en zet het daarna pas online.

Opdrachten van Helden

E-mail van Helden: tcrhelden@gmail.com (altijd je naam en klas sturen)
Op het portaal is de locatiegids, studiewijzer, opleidingswijzer en factsheet te vinden.
Stichting Praktijk Leren

TODO: Leerjaar 2

Realiseren (REAL)

Planning Afstandsonderwijs
Login op Stichtingpraktijkleren.nl Voor registreren gebruik je als school Albeda College en registreer met je nummer@student.tcrmbo.nl e-mailadres. Login aan de rechterkant en ga naar Linkedin Learning. Volg de cursus PHP: Object-Oriented Programming with Databases Volg de cursus en maak het zelf na. Zet de oefenbestanden in het htdocs map van XAMPP. Test het en zorg er voor dat alles werkt en de fouten er uitgehaald worden. Als het allemaal goed werkt laat je dit in de les aan de docent zien. Beschrijf in een verslag de werking van elk Chapter in 1 bestand. (handleiding, presentatie of eeen stroomschema) Nadat je alle video's bekeken hebt stuur je het verslag, certificaat en 10 quiz-vragen (meerkeuze) op over alle chapters. Maak hierna een projectbeschrijving met een login en CRUD in OOP. Geef het thema aan en welke technieken er gebruikt gaan worden. Start: 09-03-2020 t/m 17-04-2020 (deadline) Gebruik het formulier projectbeschrijving Voorbeeld Chapter 1 Bcrypt-generator Formulier Projectbeschrijving.

Keuzedeel verdieping software

We gaan starten met C# Koop het boek: Leren programmeren in C#, complete bundel ISBN: 9789057523878, 2e druk Download en installeer Visual studio Community Maak je eerste applicatie volgens de stappen van het boek. Nog meer leren? Leer op Sololearn C# Download en lees MOAC MTA 98361 C# reader

TODO: Leerjaar 3

Planning Afstandsonderwijs

Project Seriousgame

Als training voor de examens gaan we het volgende project doen......? Maak een functionaliteitenlijst met minimaal 20 punten, moscow, aantal uren, weeknummers. (t/m 22-11-2019) Geeft uitgebreid antwoord wat je gaat maken en wat je nodig hebt. (tekstvelden, knoppen, queries, scripts, etc.) Je mag ook een eigen onderwerp kiezen met dezelfde voorwaarden. Maak 1 schets van de hoofdpagina en lever dit in op papier. Maak eerst een loginsysteem met 2 soorten gebruikers. Maak de CRUD functies van het project.

CRUD vervolg opdracht

1.Maak een tabel die met een SELECT uit de database komt. 2.Zorg voor een ID en minimaal 4 andere velden die zichtbaar zijn op een pagina. 3.Maak het zo dat de gegevens met 1 klik direct gewijzigd kunnen worden. 4.Als er naast het veld geklikt wordt, dan wordt het opgeslagen in de database. (UPDATE) 5.Maak het mogelijk om te sorteren op A-Z en Z-A. 6.Maak het mogelijk om te sorteren op getal, 0-9, 9-1) E-mail naar: tcrhelden@gmail.com.
Proefexamen training K1

Kerntaken Applicatieontwikkeling

B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school, +/- januari 2020) B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV, april 2020) B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product B1-K3: Levert een product op (PVB op school, december 2019) B1-K3-W1: Optimaliseert het product B1-K3-W2: Levert het product op B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV, mei 2020) P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie P1-K1-W2: Beheert gegevens Rubrics beoordelingsformulieren Tcrdocent.nl/bpv PVB documenten Voorbeeld afspraken PVA B1-K2 Voorbeeld afspraken PVA P1-K1

PVB examens op school (RPC)

Kerntaak B1-K1: Ontwerpen van applicaties, 12 uur Dag 1 B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast (Programma van Eisen / Behoefteanalyse, 2 uur) Inleiding, Bedrijfsomschrijving, Probleemstelling, Doelgroep, Vormgeving, Overige informatie B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan (Projectplan / Plan Van Aanpak , 2 uur) Inleiding, Doelstelling, Betrokkenen, Benodigdheden, Takenlijst, Planning, Risico's, Projectgrenzen B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp (Functioneel ontwerp, 3 uur) Functionaliteiten, layout, uitvoerontwerp, navigatiestructuur, gebruikersschermen beschrijven Dag 2 B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor (Technisch Ontwerp, 3,5 uur) Data dictionary, Normalisatie, ERD, Tabellen beschrijven. Opdracht 5 ontwikkelomgeving inrichten. (Installeren + overzicht maken, 1,5 uur) Hardware en Software ontwikkelomgeving Kerntaak B1-K3: Levert een product op Werkprocessen, 9 uur Dag 1 B1-K3-W1: Optimaliseert het product (Opstellen en uitvoeren acceptatietest, 2 uur + 4 uur) Functienaam, Actie, Scenario, Resultaat, Aanpassingen, Uitvoering, Uren, Prioriteit, Dag 2 B1-K3-W2: Levert het product op (Installeer de applicatie, testen en presenteren, 2 uur) Versienummer, Releasedatum, Ontwikkelomgeving, Broncode, Database-verbinding, Ontwikkeltool, Productomgeving, Presentatie. B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product (evaluatieverslag: betrokkenen, product en proces, 1 uur) Het product en het proces met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe applicatie.

PVB in de BPV

Maak een PVA voor de uitvoering van de kerntaak B1-K2 realiseren en het profieldeel. Inleiding van het project Projectdoelstelling SMART beschreven Wat, welke, waarvoor, verschil, doel, huidige situatie, gewenste situatie Tijdsplanning per examen +/- 16 uur Geef per werkproces de opdrachten aan met de tijdsduur. Project A korte uitleg K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product W1: Product 1 Applicatie: opdrachtbeschrijving......10 uur W2: Product 2 Testen: opdrachtbeschrijving....2 uur Project B bestaandproject: korte uitleg P1-K1: Applicatie- en mediaontwikkelaar W1: Product 1: Overzicht incidenten: opdrachtbeschrijving......6 uur W2: Product 2: Git/Instructiehandleiding, gebruikershandleiding, back-upprocedure.... 6 uur Kerntaak 2 Je moet voor je examen een stukje functionaliteit toevoegen aan een bestaande website/applicatie of een nieuwe website/applicatie realiseren. Wat je van deze 2 ook gaat doen, op zijn minst moet jouw bijdrage de volgende functionaliteit toevoegen: 1. Je moet een CRUD bouwen (Create Read Update Delete van data) 2. Er moet een verbinding gemaakt worden met een database (SQL bijvoorbeeld) 3. Je code moet een logische structuur hebben 4. Herhaling van code voorkomen (Dus bij voorkeur OOP geschreven) 5. Je moet een testrapport schrijven 6. Je code is met CamelCasing geschreven W1: tijdsplanning, functielijst (MOSCOW en %) gerealiseerde code voorbeelden (commentaar) W2:Testscenario (functielijst) Opstellen + uitvoeren Minimaal 4 per must have Bevindingen uitleggen Profieldeel W1: Onderhoud Analyseer incidenten Overzicht met incidenten Oplossingen van incidenten (documentatie) Volgens richtlijnen bedrijf Bijvoorbeeld: impact, prioriteit, tijd. Feedback van het bedrijf W2: Beheer van gegevens (versiebeheersysteem) Archief van gegevens bijvoorbeeld: Instructiehandleiding, gebruikershandleiding, back-upprocedure Controle van gegevens Versiebeheersysteem (bijvoorbeeld Git) Uitvoering Je maakt de opdrachten die je afgesproken hebt in je examenafspraken. Het is de bedoeling dat je begeleider op de stage mee beoordeeld / aantekeningen maakt. Na de uitvoering e-mail je de examinator de verslagen van beide proeven. Indien akkoord dan maakt de examinator een afspraak om het te bespreken. Op de afspraak lever je de definitieve uitgeprinte versies in. Welke producten opleveren? Vooraf examenafspraken met handtekeningen. Je mag pas na goedkeuring van je examinator beginnen. Na de uitvoering inleveren: (eerst e-mailen daarna geprint) Observatieformulier (ondertekend) Beoordelingsformulieren (ondertekend) Logboek van de PVB Verslag per kerntaak met bewijs per werkproces Print van de presentatie (samenvatting van je verslag)
Lynda Android Studio tutorial Lynda Android App basics

Documenten

Documenten voor de uitvoering van de PVB in de BPV
Inloggen met je school account: itplaza\leerlingnummer of leerlingnummmer@itplaza
Logboek voor de stage digitaal bijhouden in Eduarte
Logboek voor de PVB op papier bijhouden met verwijzing werkprocessen. (3.1, 3.2, 4.1 etc.)
Formulier Jaarplanning BPV
Richtlijnen PVA

Keuzedeel Mobile Application Development

Koop het boek Apps maken met Andriod Studio 2e druk (ISBN: 9789057524110) Lees het boek en download Android Studio Download en installeer de laatste versie van Oracle JDK Installeer en update Android Studio. Maak een 1e test app en draai het met de simulator of op je eigen telefoon. Stuur een screenshot naar tcrhelden@gmail.com met je naam. Lees hoofdstuk 1 en 2 van het boek. Lees elke week een hoofdstuk van het boek en stuur 10 toetsvragen (meerkeuze) naar tcrhelden@gmail.com Maak de opdrachten uit het boek en stuur de antwoorden/screenshot van de uitvoering naar tcrhelden@gmail.com Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 3. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 4. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 5. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 6. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 7. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 8. Geen knoppen/tekst slepen pas content_main.xml aan

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres. Met dit acount kun je veel online videomateriaal bekijken ter ondersteuning van dit keuzedeel.
Lynda Android Studio tutorial Lynda Android App basics

FTP-gegevens

Uploaden met Filezilla client versie gebruik sitebeheer met platte ftp
Wifi: ICTAC (Geen Albeda wifi!)
Host: ftp.ictacademie.info
Gebruikersnaam: voornaamachternaam@ictacademie.info
Wachtwoord: ***********
Website: www.ictacademie.info/voornaamachternaam/index.php (index.php is de naam van je bestand)

Database (MySQL)

www.ictacademie.info/phpmyadmin
Gebruikersnaam: deb43619_voornaam
Database naam: deb43619_voornaam
Host: Localhost

TCR Portaal

Portaal TCR
Inloggen met studentennummer@student.tcrmbo.nl / jewachtwoord
Helpdesk Tel: 010-2069150

Afmelden bij ziekte

Bellen op: 06-46440214 (tussen 07:45uur- 09:00uur)

Stichtingpraktijkleren

Account aanmaken stichtingpraktijkleren

Dreamspark Microsoft software

Dreamspark.com Inlogen met een Microsoft account (hotmail, live, outlook)
Gebruik je studentenemail: leerlingnummer@student.albeda.nl ter controle.

Azure For Education

Windows voor educatie
1234567890@student.zadkine.nl
wachtwoord

Eduroam account

Wifi Eduroam
Gebruik leerlingnummer@student.tcrmbo.nl + portaal wachtwoord.

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.

MTA examens testcentrum

MTA examens aanmelden via testcentrum@albeda.nl Geef de volgende gegevens door:
 • Je naam en gewenste datum
 • Het examen nummer (bijvoorbeeld MTA-98-361)
 • Maak ene account aan op www.certiport.com.
 • Vertel dat je via meneer van Helden je aanmeld.

 • Het examen is bij de locatie Weena 743. (groen gebouw)
  Studenten krijgen elk een locker voor hun tas, telefoon en andere bezittingen.
  Legitimatiebewijs meenemen!

Kerntaken Software Developer vanaf 2020

	B1-K1-W1: Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
	B1-K1-W2: Ontwerpt software
	B1-K1-W3: Realiseert (onderdelen van) software
	B1-K1-W4: Test software
	B1-K1-W5: Doet verbetervoorstellen voor de software

	B1-K2: Werkt in een ontwikkelteam 
	B1-K2-W1: Voert overleg .
	B1-K2-W2: Presenteert het opgeleverde werk 
	B1-K2-W3: Reflecteert op het werk
	
	Dossier Software Developer
	Duur 3 jaar (basis) -> Mogelijk 4 jaar bij vertraging.
	BPV (stage) leerjaar 1 en 3.	
	
Scrum (1986) is één van de raamwerken waar het Agile (2001) gedachtegoed in toegepast wordt. 
Het kenmerkt zich door de vooraf gedefinieerde rollen, bijeenkomsten, producten en regels. 
Kortom standaardiseer hoe je samenwerkt als team, zodat je alle ruimte hebt voor creativiteit. 

Binnen Scrum werk je met een iteratieve aanpak, wat inhoudt dat er steeds in korte periodes (sprints) 
intensief wordt samengewerkt aan een ontwikkeling die vrijwel direct wordt geëvalueerd met de klant. 
Zo wordt er snel waarde gecreëerd, regelmatig met de klant getoetst of de ontwikkeling nog de 
goede kant op gaat en leert het team snel van ervaringen en bouwt het kennis op. 
		  

Kerntaken Applicatieontwikkeling vanaf 2016

       B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school)
       B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast 
       B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan 
       B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp 
       B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor 

       B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV)
       B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product
       B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product

       B1-K3: Levert een product op (PVB op school)
       B1-K3-W1: Optimaliseert het product 
       B1-K3-W2: Levert het product op 
       B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product 

       Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV)
       P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie 
       P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie
       P1-K1-W2: Beheert gegevens 
      

Kerntaken Applicatieontwikkeling vanaf 2015

       Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties (PVB op school)
       1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast
       1.2 Maakt een plan van aanpak
       1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp
       1.4 Maakt een technisch ontwerp
       1.5 Richt de ontwikkelomgeving in

       Kerntaak 2: Realiseren van applicaties (PVB op school)
       2.1 Legt een gegevensverzameling aan
       2.2 Realiseert een applicatie
       2.3 Test de applicatie

       Kerntaak 3: Implementeren van applicaties (PVB in BPV)
       3.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
       3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit
       3.3 Implementeert een applicatie
       3.4 Evalueert een implementatie

       Kerntaak 4: Onderhouden en beheren van de applicaties (PVB in BPV)
       4.1 Onderhoudt applicaties
       4.2 Beheert de content
       4.3 Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties