Planning Realiseren (REAL)

Hier staat de planning per leerjaar voor het vak Realiseren (REAL) van dhr van Helden.
Daarnaast staat er diverse contactinformatie
Opdrachten moeten voor het einde van het blok ingeleverd zijn.
E-mail: tcrhelden@gmail.com altijd naam + klas meesturen.

Studiewijzers Applicatieontwikkeling

De laatste les van blok 1 is op vrijdag ********.
De laatste les van blok 2 is op vrijdag ********.
De laatste les van blok 3 is op vrijdag ********.
De laatste les van blok 4 is op vrijdag ********.
Herkansingen in de 4e week van het volgende blok.
Code voorbeelden en links zijn te vinden op www.ictacademie.info
Gebruik bijvoorbeeld Wamp als test-server en zet het daarna pas online.

Opdrachten van Helden

E-mail van Helden: tcrhelden@gmail.com (altijd je naam en klas sturen)
Op het portaal is de locatiegids, studiewijzer, opleidingswijzer en factsheet te vinden.
Stichting Praktijk Leren

TODO: Leerjaar 2

Realiseren (REAL)

BPV documenten studentenportaal (nieuw)

Praktijkwijzer Opdracht

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres. Dit account kun je ook voor Lynda.com gebruiken. Na het inloggen selecteer je de opleiding Applicatieontwikkeling > Praktijkwijzer > Open de praktijkwijzer van 2016. Lees alles goed door.Hierna kun je aan de slag met de uitvoering van de opdrachten: - Ontwikkeltraject (k1) - Product (k2) - Opleveren (k3) - Applicatieontwikkelaar (profieldeel) Maak de opdrachten en stuur het per werkproces naar tcrhelden@gmail.com met je naam en klas. K1 Ontwikkeltraject: Opdracht vaststellen Projectplan Ontwerp Voorbereiden realisatie K2 Product: Realiseert product Testen product K3 Opleveren: Optimaliseren product Opleveren product Evalueren Profieldeel: Applicatie Evalueren Onderhoudt applicatie Beheren gegevens

Linkedin Learning Opdracht

1. Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl 2. Gebruik als school Albeda College en registreer met je nummer@student.tcrmbo.nl e-mailadres. 3. Login aan de rechterkant en ga naar Linkedin Learning. 4. Selecteer je interesses, koppelen aan Linkedin hoeft niet. 5. Kies een cursus (PHP,SQL Phython etc.) en stuur de link ervan naar tcrhelden@gmai.com met je naam en klas. 6. Bekijk de cursus goed. 7. Voer de stappen van de cursus zelf uit. 8. Maak screenshots van de stappen. 9. Maak een handleiding of presentatie in het Nederlands met je screenshots en een beschrijving van de stappen die gedaan moeten worden. 10. Stuur je product naar tcrhelden@gmail.com

TODO: Leerjaar 3

Project Seriousgame

Als training voor de examens gaan we het volgende project doen......? Maak een functionaliteitenlijst met minimaal 20 punten, moscow, aantal uren, weeknummers. (t/m 22-11-2019) Geeft uitgebreid antwoord wat je gaat maken en wat je nodig hebt. (tekstvelden, knoppen, queries, scripts, etc.) Je mag ook een eigen onderwerp kiezen met dezelfde voorwaarden. Maak 1 schets van de hoofdpagina en lever dit in op papier. Maak eerst een loginsysteem met 2 soorten gebruikers. Maak de CRUD functies van het project.

CRUD vervolg opdracht

1.Maak een tabel die met een SELECT uit de database komt. 2.Zorg voor een ID en minimaal 4 andere velden die zichtbaar zijn op een pagina. 3.Maak het zo dat de gegevens met 1 klik direct gewijzigd kunnen worden. 4.Als er naast het veld geklikt wordt, dan wordt het opgeslagen in de database. (UPDATE) 5.Maak het mogelijk om te sorteren op A-Z en Z-A. 6.Maak het mogelijk om te sorteren op getal, 0-9, 9-1) E-mail naar: tcrhelden@gmail.com.

Kerntaken Applicatieontwikkeling

B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school, +/- januari 2020) B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV, april 2020) B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product B1-K3: Levert een product op (PVB op school, december 2019) B1-K3-W1: Optimaliseert het product B1-K3-W2: Levert het product op B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV, mei 2020) P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie P1-K1-W2: Beheert gegevens Rubrics beoordelingsformulieren

PVB examens op school (RPC)

Kerntaak B1-K1: Ontwerpen van applicaties, 12 uur Dag 1 B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast (Programma van Eisen, 2 uur) Inleiding, Bedrijfsomschrijving, Probleemstelling, Doelgroep, Vormgeving, Overige informatie B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan (Projectplan, 2 uur) Inleiding, Doelstelling, Betrokkenen, Benodigdheden, Takenlijst, Planning, Risico's, Projectgrenzen B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp (Functioneel ontwerp, 3 uur) Functionaliteiten, layout, uitvoerontwerp, navigatiestructuur, gebruikersschermen beschrijven Dag 2 B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor (Technisch Ontwerp, 3,5 uur) Stroomschema's, Gebruikersschermen, ERD, Tabellen beschrijven Opdracht 5 ontwikkelomgeving inrichten. (Installeren + overzicht maken, 1,5 uur) Hardware en Software ontwikkelomgeving Kerntaak B1-K3: Levert een product op Werkprocessen, 9 uur Dag 1 B1-K3-W1: Optimaliseert het product (Opstellen en uitvoeren acceptatietest, 2 uur + 4 uur) Functienaam, Actie, Scenario, Resultaat, Aanpassingen, Uitvoering, Uren, Prioriteit, Dag 2 B1-K3-W2: Levert het product op (Installeer de applicatie, testen en presenteren, 2 uur) Versienummer, Releasedatum, Ontwikkelomgeving, Broncode, Database-verbinding, Ontwikkeltool, Productomgeving, Presentatie. B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product (evaluatieverslag: betrokkenen, product en proces, 1 uur) Het product en het proces met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe applicatie.

PVB in de BPV

Maak een PVA voor de uitvoering van de kerntaak B1-K2 realsieren en het profieldeel. Inleiding van het project Projectdoelstelling SMART beschreven Wat, welke, waarvoor, verschil, doel, huidige situatie, gewenste situatie Tijdsplanning per examen +/- 16 uur Geef per werkproces de opdrachten aan met de tijdsduur. Project A korte uitleg K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product W1: Product 1 Applicatie: opdrachtbeschrijving......10 uur W2: Product 2 Testen: opdrachtbeschrijving....2 uur Project B bestaandproject: korte uitleg P1-K1: Applicatie- en mediaontwikkelaar W1: Product 1: Overzicht incidenten: opdrachtbeschrijving......6 uur W2: Product 2: Git/Instructiehandleiding, gebruikershandleiding, back-upprocedure.... 6 uur Kerntaak 2 Je moet voor je examen een stukje functionaliteit toevoegen aan een bestaande website/applicatie of een nieuwe website/applicatie realiseren. Wat je van deze 2 ook gaat doen, op zijn minst moet jouw bijdrage de volgende functionaliteit toevoegen: 1. Je moet een CRUD bouwen (Create Read Update Delete van data) 2. Er moet een verbinding gemaakt worden met een database (SQL bijvoorbeeld) 3. Je code moet een logische structuur hebben 4. Herhaling van code voorkomen (Dus bij voorkeur OOP geschreven) 5. Je moet een testrapport schrijven 6. Je code is met CamelCasing geschreven W1: tijdsplanning, functielijst (MOSCOW en %) gerealiseerde code voorbeelden (commentaar) W2:Testscenario (functielijst) Opstellen + uitvoeren Minimaal 4 per must have Bevindingen uitleggen Profieldeel W1: Onderhoud Analyseer incidenten Overzicht met incidenten Oplossingen van incidenten (documentatie) Volgens richtlijnen bedrijf Bijvoorbeeld: impact, prioriteit, tijd. Feedback van het bedrijf W2: Beheer van gegevens (versiebeheersysteem) Archief van gegevens bijvoorbeeld: Instructiehandleiding, gebruikershandleiding, back-upprocedure Controle van gegevens Versiebeheersysteem (bijvoorbeeld Git) Uitvoering Je maakt de opdrachten die je afgesproken hebt in je examenafspraken. Het is de bedoeling dat je begeleider op de stage mee beoordeeld / aantekeningen maakt. Na de uitvoering e-mail je de examinator de verslagen van beide proeven. Indien akkoord dan maakt de examinator een afspraak om langs te komen. Op de afspraak lever je de definitieve uitgeprinte versies in.
Lynda Android Studio tutorial Lynda Android App basics

Documenten

Documenten voor de uitvoering van de PVB in de BPV
Inloggen met je school account: itplaza\leerlingnummer of leerlingnummmer@itplaza
Logboek voor de stage digitaal bijhouden in Eduarte
Logboek voor de PVB op papier bijhouden met verwijzing werkprocessen. (3.1, 3.2, 4.1 etc.)
Formulier Jaarplanning BPV
Richtlijnen PVA

Keuzedeel Mobile Application Development

Koop het boek Apps maken met Andriod Studio 2e druk (ISBN: 9789057524110) Lees het boek en download Android Studio Download en installeer de laatste versie van Oracle JDK Installeer en update Android Studio. Maak een 1e test app en draai het met de simulator of op je eigen telefoon. Stuur een screenshot naar tcrhelden@gmail.com met je naam. Lees hoofdstuk 1 en 2 van het boek. Lees elke week een hoofdstuk van het boek en stuur 10 toetsvragen (meerkeuze) naar tcrhelden@gmail.com Maak de opdrachten uit het boek en stuur de antwoorden/screenshot van de uitvoering naar tcrhelden@gmail.com Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 3. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 4. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 5. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 6. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 7. Maak de opdrachten en 10 toetsvragen van hoofdstuk 8. Geen knoppen/tekst slepen pas content_main.xml aan

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres. Met dit acount kun je veel online videomateriaal bekijken ter ondersteuning van dit keuzedeel.
Lynda Android Studio tutorial Lynda Android App basics

FTP-gegevens

Uploaden met Filezilla client versie gebruik sitebeheer met platte ftp
Wifi: ICTAC (Geen Albeda wifi!)
Host: ftp.ictacademie.info
Gebruikersnaam: voornaamachternaam@ictacademie.info
Wachtwoord: ***********
Website: www.ictacademie.info/voornaamachternaam/index.php (index.php is de naam van je bestand)

Database (MySQL)

www.ictacademie.info/phpmyadmin
Gebruikersnaam: deb43619_voornaam
Database naam: deb43619_voornaam
Host: Localhost

TCR Portaal

Portaal TCR
Inloggen met studentennummer@student.tcrmbo.nl / jewachtwoord
Helpdesk Tel: 010-2069150

Afmelden bij ziekte

Bellen op: 06-46440214 (tussen 07:45uur- 09:00uur)

Stichtingpraktijkleren

Account aanmaken stichtingpraktijkleren

Dreamspark Microsoft software

Dreamspark.com Inlogen met een Microsoft account (hotmail, live, outlook)
Gebruik je studentenemail: leerlingnummer@student.albeda.nl ter controle.

Azure For Education

Windows voor educatie
1234567890@student.zadkine.nl
wachtwoord

Eduroam account

Wifi Eduroam
Gebruik leerlingnummer@student.tcrmbo.nl + portaal wachtwoord.

Lynda.com

Maak een account aan op Stichtingpraktijkleren.nl Gebruik als school Albeda College en registreer met je @student.tcrmbo.nl e-mailadres.

MTA examens testcentrum

MTA examens aanmelden via testcentrum@albeda.nl Geef de volgende gegevens door:
 • Je naam en gewenste datum
 • Het examen nummer (bijvoorbeeld MTA-98-361)
 • Maak ene account aan op www.certiport.com.
 • Vertel dat je via meneer van Helden je aanmeld.

 • Het examen is bij de locatie Weena 743. (groen gebouw)
  Studenten krijgen elk een locker voor hun tas, telefoon en andere bezittingen.
  Legitimatiebewijs meenemen!

Kerntaken Applicatieontwikkeling 2015

       Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties (PVB op school)
       1.1 Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast
       1.2 Maakt een plan van aanpak
       1.3 Levert een bijdrage aan een functioneel ontwerp
       1.4 Maakt een technisch ontwerp
       1.5 Richt de ontwikkelomgeving in

       Kerntaak 2: Realiseren van applicaties (PVB op school)
       2.1 Legt een gegevensverzameling aan
       2.2 Realiseert een applicatie
       2.3 Test de applicatie

       Kerntaak 3: Implementeren van applicaties (PVB in BPV)
       3.1 Levert een bijdrage aan het implementatieplan
       3.2 Stelt een acceptatietest op en voert deze uit
       3.3 Implementeert een applicatie
       3.4 Evalueert een implementatie

       Kerntaak 4: Onderhouden en beheren van de applicaties (PVB in BPV)
       4.1 Onderhoudt applicaties
       4.2 Beheert de content
       4.3 Documenteert en archiveert (gegevens m.b.t.) applicaties
      

Kerntaken Applicatieontwikkeling 2016

       B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject (PVB op school)
       B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast 
       B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan 
       B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp 
       B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor 

       B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product (PVB in BPV)
       B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product
       B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product

       B1-K3: Levert een product op (PVB op school)
       B1-K3-W1: Optimaliseert het product 
       B1-K3-W2: Levert het product op 
       B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product 

       Profieldeel P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar (PVB in BPV)
       P1-K1: Onderhoudt en beheert de applicatie 
       P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie
       P1-K1-W2: Beheert gegevens