Pi

pi() = 3.1415926535898
sin(pi) = 1.2246467991474E-16
cos(pi) = -1
tan(pi) = -1.2246467991474E-16
sin(deg2rad(60)) = 0.86602540378444
pow(4, 3) = 64
ceil(4.1) = 5
floor(4.6) = 4
round (4.8) = 5
round (4.8174,2) = 4.82
number_format(4.1, 2) = 4.10
abs(-1337) = 1337 <h1>Pi</h1>
<?php

echo "pi() = ".pi()."</br>"# geeft pi in 13 getallen achter de komma

echo "sin(pi) = ".sin(pi())."</br>"# geeft de sinus van pi()

echo "cos(pi) = ".cos(pi())."</br>"# geeft de cosinus van pi()

echo "tan(pi) = ".tan(pi())."</br>"# geeft de tangens van pi()

# Als je in sin(), cos() of tan() met radialen wil werken gebruik je deze functie:
//deg2rad()."</br>";
# Dan kan je berekening er zo uit zien:

echo "sin(deg2rad(60)) = ".sin(deg2rad(60))."</br>";
# de uitkomst is dan: 0.866025403784
# andersom kan ook: rad2deg();

// machtsverheffen kan ook
echo "pow(4, 3) = "pow(43)."</br>"
// uitkomst is 4^3: 64

// afronden
echo "ceil(4.1) = ".ceil(4.1)."</br>";  # rond af naar boven op een heel getal
# uitkomst: 5

echo "floor(4.6) = ".floor(4.6)."</br>";  # rond af naar beneden op een heel getal
# uitkomst: 4

echo "round (4.8) = ".round(4.8)."</br>";  # kijkt zelf of er naar boven of beneden moet worden afgerond
# uitkomst: 5

# bij round kan je ook nog het aantal getallen achter de komma opgeven dat je wil hebben , bv: 
echo "round (4.8174,2) = ".round(4.8174,2)."</br>"
# uitkomst: 4.82

// number_format maakt van 4.1 --> 4.10

$getal number_format(4.12);
echo 
"number_format(4.1, 2) = ".$getal."</br>";

// negatief positief maken..  
echo "abs(-1337) = ".abs(-1337); /* $abs is nu 1337 */

show_source(__FILE__); 
?>