Array ( [0] => Hello [1] => world. [2] => It's [3] => a [4] => beautiful [5] => day. )
Welke \"foto\'s\"?
5
hello world.
HELLO WORLD!
Hello World!
llo Worl
A Hello World!

Links Rechts
Maak van de eerste letter een hoofdletter.
Hello World
1
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// explode op spaties in een string..

$str "Hello world. It's a beautiful day.";
print_r (explode(" ",$str));
echo 
"</br>";
// addslashes / toevoegen...
$str addslashes('Welke "foto\'s"?');
echo(
$str); 
echo 
"</br>";
// strlen tel het aantal tekens...
echo strlen("Hello");
echo 
"</br>";
// maak kleine letters met strtolower...
echo strtolower("Hello WORLD.");
echo 
"</br>";
// maak hoofdletters met strtoupper...
echo strtoupper("Hello WORLD!");
echo 
"</br>";
// trim
$str "Hello World!";
echo 
$str "<br>";
echo 
trim($str,"Hed!");
echo 
"</br>";
// ltrim
$str2 "  A Hello World!";
echo 
$str2 "<br>";
echo 
"</br>";
// rtrim
$str3 "Links Rechts!";

echo 
rtrim($str3,"World!");


echo 
"</br>";
echo 
ucfirst("maak van de eerste letter een hoofdletter.");
echo 
"</br>";

// alle woorden een beginnen met hoofdletter.
echo ucwords("hello world");
echo 
"</br>";

// afronden naar boven.
echo(ceil(0.60) . "<br>");
 
show_source(__FILE__);  
 
 
?>
</body>
</html>