Basis voorbeeld PHP MVC model!

<?
class Model {
    public 
$text;
    
    public function 
__construct() {
        
$this->text 'Basis voorbeeld PHP MVC model!';
    }        
}

class 
View {
    private 
$model;
    private 
$controller;
    
    public function 
__construct(Controller $controllerModel $model) {
        
$this->controller $controller;
        
$this->model $model;
    }
    
    public function 
output() {
        return 
'<h1>' $this->model->text .'</h1>';
    }    
}

class 
Controller {
    private 
$model;

    public function 
__construct(Model $model) {
        
$this->model $model;
    }
}


//initiate the triad
$model = new Model();

// Het is belangrijk dat de controller en de view het model delen.
$controller = new Controller($model);
$view = new View($controller$model);
echo 
$view->output();

 
// bron weergeven 
 
show_source(__FILE__); 
?>