Voorbeeld van include

Dit is een regel tekst

Copyright © 1999-2023 Ictacademie.info

<html>
<body>

<h1>Voorbeeld van include</h1>
<p>Dit is een regel tekst</p>

<?
echo "<p>Copyright &copy; 1999-" date("Y") . " Ictacademie.info</p>";


show_source(__FILE__);
?>
<a href="phpinclude.php">Link naar het include bestand.</a>


</body>
</html> 
Link naar het include bestand. <?
///////////////phpinclude.php////////////////////
// dit bestand wordt geimporteerd met de include functie.
include 'includebestand.php';

/* Het kan ook met Require 
Er is echter 1 wanneer een bestand wordt opgenomen met de Include en PHP kan het niet 
vinden, dan zal het script blijven uitvoeren. */
http://www.w3schools.com/php/php_includes.asp
///////////////////////////////////
show_source(__FILE__);

?>

<a href="includebestand.php">Link naar het bestand dat geimporteerd is.</a></br>
<a href="http://www.w3schools.com/php/php_includes.asp">Meer informatie over Include en Require</a>
Link naar het bestand dat geimporteerd is.
Meer informatie over Include en Require