Voorbeeld functie maken

Totaal excl. BTW: € 107.29
Totaal incl. BTW: € 129.82
Globale B waarde: 15 <h1>Voorbeeld functie maken</h1>
<?php
// 

// Functie definieren
function CalcTotaal($aBedragen$btw false)
{
    
// Totaal van prijzen berekenen
    
$fTotaal array_sum($aBedragen);
    
    
// Controleren of BTW berekend moet worden
    
if($btw)
    {
        
// Het totaal * 1.21 (21% BTW)
        
$fTotaal *= 1.21;
    }
    
    
// Geef het berekende totaal terug en rond af op 2 decimalen.
    
return number_format($fTotaal2);
}

// Functie aanroepen
// Verschillende bedragen in een array
$aBedragen = array(5.459.9534.956.95,49.99);
// Weergeven van de totaalbedragen inclusief en exclusief btw.
echo 'Totaal excl. BTW: &euro; '.CalcTotaal($aBedragen).'<br />';
echo 
'Totaal incl. BTW: &euro; '.CalcTotaal($aBedragentrue).'<br />';

/*****************Functie met keyword Global *************************/
// Global functie verwijst naar een variabele die is gedefinieerd buiten een functie.
$a 5;
$b 10;

function 
GlobalFunctie()
{
global 
$a$b;
$b $a $b;

// kan ook zo 
//$GLOBALS['b'] = $GLOBALS['a'] + $GLOBALS['b'];
}

GlobalFunctie(); /* wordt wel weergegeven */
echo "Globale B waarde: ".$b/* wordt niet weergegven */

// Wanneer een functie is voltooid, worden alle variabelen verwijderd. Maar soms wil je een lokale variabele niet verwijderden. Dan gebruik je static.

show_source(__FILE__);
?>