10 kan gedeeld worden door 5 <?

// gegeven getal
    
$getal 10;
    
// deelbare variabele
    
$deelbaar 5;
     
// if functie met % gelijk aan elkaar = 0 dan is het deelbaar

    
if($getal $deelbaar == 0) {            
    
    echo 
$getal ' kan gedeeld worden door ' $deelbaar;
        
    } else {
    
    
   echo 
'Dit getal kan niet gedeel worden door ' $deelbaar;
    }
    
    
show_source(__FILE__);
?>