PDO UPDATE voorbeeld

<h1>PDO UPDATE voorbeeld</h1>
<?php
/*
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="formlayout.css" />
<title>PDO UPDATE voorbeeld</title>
</head>
<body>
<h1>PDO UPDATE voorbeeld</h1>
<?php
// Database-connectie importeren.
include "connectpdo.php";

// ID ophalen.
if(isset($_POST['id']))
{
$id = $_POST['id'];
echo $id."(id)";

// Als er op de knop is geklikt...
if (isset($_REQUEST['voornaam']))
 {     
// Waarden ophalen
$voornaam = $_POST['voornaam'];
$achternaam = $_POST['achternaam'];
$leeftijd = $_POST['leeftijd'];

// UPDATE Query bijwerken van de informatie.
$query = $conn->prepare("UPDATE test SET voornaam = :voornaam, achternaam = :achternaam, leeftijd = :leeftijd WHERE id = :id");
$query->bindParam("voornaam", $voornaam);
$query->bindParam("achternaam", $achternaam);
$query->bindParam("leeftijd", $leeftijd);
$query->bindParam("id", $_POST['id']);

// Uitvoeren van de Query.
if($query->execute()) {
echo "De nieuwe gegevens zijn succesvol toegevoegd.";            
} else 
{
   echo "Er is een fout opgetreden!";
}
    
// Terugsturen naar de hoofdpagina na het updaten
header('Location: pdoselect.php');

 }

// SELECT query met de gegevens van de geslecteerde ID.
$sqlSelect = "SELECT * FROM test WHERE id ='$id'";
$data = $conn->query($sqlSelect);


foreach ($data as $row) {

// Formulier tonen met de huidige gegevens.     
?>
<form method="post" name="formulier_update">
<!-- hidden field met de id -->
<input type="hidden" name="id" id="id" value=<?php echo $row['id']; ?>>
<table>
<tr><td>Voornaam</td><td><input name='voornaam' type='text' id='voornaam' value=<?php echo $row['voornaam']; ?>></td></tr>

<tr><td>Achternaam</td><td><input name='achternaam' type='text' id='achternaam' value=<?php echo $row['achternaam']; ?>></td></tr>

<tr><td>Leeftijd</td><td><input name='leeftijd' type='text' value=<?php echo $row['leeftijd']; ?>></td></tr>

</table></br>
<input type="submit" value="Updaten"></td>
</form>
<?php
 }
}
?>

<h1>Voorbeelden</h1>
<a href="connectpdovoorbeeld.php">PDO connect voorbeeld</a></br>
<a href="pdoinsertform.php">PDO INSERT FORM</a></br>
<a href="pdodelete.php">PDO DELETE voorbeeld</a></br>
<a href="pdoupdatevoorbeeld.php">PDO UPDATE voorbeeld</a></br>
<a href="pdoinsert.php">PDO INSERT voorbeeld zonder FORM</a></br>

<form method="post">
    <input type="submit" name="submit" value="Klik voor de broncode">
</form>
</body>
<html>
<?php

if(isset($_POST['submit'])){
    show_source(__FILE__);
}

?>
*/
   
show_source(__FILE__);


?>