PDO UPDATE voorbeeld

<h1>PDO UPDATE voorbeeld</h1>
<?php
/*

// mysql connect importeren
include "connectpdo.php";
/*
$servername = "localhost";
$username = "GEBRUIKERSNAAM";
$password = "WACHTWOORD";
$dbname = "DATABASENAAM";


// id ophalen
$id = $_GET['id'];

$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);

// set the PDO error mode to exception
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

// als er op de knop is geklikt...
if (isset($_REQUEST['voornaam']))
 {
// waarden ophlaen
$voornaam = $_POST['voornaam'];
$achternaam = $_POST['achternaam'];
$leeftijd = $_POST['leeftijd'];

// query opstellen
$sql = "UPDATE test SET voornaam = '$voornaam', achternaam = '$achternaam', leeftijd = '$leeftijd' WHERE id = '$id'";

// Prepare statement
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute();
echo "Succesvol bijgewerkt";
// terugsturen naar de hoofdpagina
header('Location: pdoselect.php');
 }

$sqlSelect = "SELECT * FROM test WHERE id =$id";
$data = $conn->query($sqlSelect);
$data = $conn->query($sqlSelect);

$conn = null;
foreach ($data as $row) {
     
?>
<form method='post'><table width='400' border='0' cellspacing='1' cellpadding='2'>
<tr><td width=100>Voornaam</td><td><input name='voornaam' type='text' id='voornaam' value=<? echo $row['voornaam'] ?>></td></tr>
<tr><td width='100'>Achternaam</td><td><input name='achternaam' type='text' id='achternaam' value='<? echo $row['achternaam']; ?>'></td>
</tr><tr>
<tr><td width='100'>Leeftijd</td><td><input name='leeftijd' type='text' value='<? echo $row['leeftijd']; ?>'></td>
</tr></table>
</br>
<input type="submit" value="Updaten"></td>
</form>
<?
 }
?>
<h1>Voorbeelden</h1>
<a href="connectpdovoorbeeld.php">PDO connect voorbeeld</a></br>
<a href="pdoinsertform.php">PDO INSERT FORM</a></br>
<a href="pdodelete.php">PDO DELETE voorbeeld</a></br>
<a href="pdoupdate.php">PDO UPDATE voorbeeld</a></br>
<a href="pdoinsert.php">PDO INSERT voorbeeld zonder FORM</a></br>

<form method="post">
    <input type="submit" name="submit" value="Klik voor de broncode">
</form>
<?php
}
*/
   
show_source(__FILE__);


?>