jan <?php

/*
Het public keyword biedt de minste bescherming voor de properties en methods binnen je class. 
De buitenwereld heeft de mogelijkheid om inhoud van properties te wijzigen of methods uit te voeren.
*/

class User {
  public 
$username;

  public function 
setUsername($name) {
    
$this->username $name;
  }

  public function 
getUsername() {
    return 
$this->username;
  }
}

$user = new User();
$user->setUsername('jan');

echo 
$user->username;
$user->username 'inge';

show_source(__FILE__);
?>