<?php
/*
Het protected keyword speelt een belangrijke rol bij het onderwerp Inheritance (overerving) 
Properties en methods die als protected gedeclareerd zijn, zijn alleen beschikbaar binnen de 
huidige class en alle child classes (classes die een uitbreiding zijn van de huidige class).

*/
/*
class User {
  protected $username;

  public function setUsername($name) {
    $this->username = $name;
  }

  public function getUsername() {
    return $this->username;
  }
}

class Premium_User extends User {
  private $premiumId;

  public function setData($username, $id) {
    $this->username = $username; 
    $this->premiumId = $id;      
  }
}

$user = new Premium_User();
$user->setData('jan', 100);

echo $user->username;

*/
show_source(__FILE__);
?>