<?php
/*
Met het private keyword scherm je properties en methods af van de buitenwereld. 
Dit betekent dat je alleen vanuit de klasse zelf de properties kunt wijzigen of methods kunt aanroepen.
*/
/*
class User {
  private $username;

  public function setUsername($name) {
    $this->username = $name;
  }
 
  public function getUsername() {
    return $this->username;
  }
}

$user = new User();
$user->setUsername('jan');

echo $user->username;
echo $user->getUsername();


*/
show_source(__FILE__);
?>