Nederland
Amsterdam
16 miljoen inwoners
<?php 
/*
GET SET is een Magic methode
Magic methods zijn herkenbaar aan de dubbele underscore voorafgaand aan de naam van de method.

PHP is standaard een 'loosely typed language' en als gevolg daarvan is het niet noodzakelijk om variabelen te declareren 
alvorens ze te gebruiken. Ditzelfde geldt voor de properties van een class:

Met behulp van __set() kun je be├»nvloeden hoe informatie opgeslagen wordt binnen je object. De __get() method bepaalt
 logischerwijs de manier hoe informatie uit je object opgehaald kan worden:
*/

class Land {

    
// Eigenschappen
    
private $naam;
    private 
$hoofdstad;
    private 
$inwoners;
    private 
$_data;
    
    
// Constructor
    
public function __construct($naam) {
        
$this->naam $naam;
        
$this->_data = array();
    }
    
    
// SET-methode
    
public function __set($variabele$waarde) {
        
$this->_data[$variabele] = $waarde;
    }
    
// GET-methode
    
public function __get($variabele) {
        if(isset(
$this->_data[$variabele])) {
            return 
$this->_data[$variabele];
        }
    }
}

// Nieuw object aanmaken
$land = new Land('Holland');
$land->naam 'Nederland';
$land->hoofdstad 'Amsterdam';
$land->inwoners '16 miljoen inwoners';

echo 
$land->naam."</br>";
echo 
$land->hoofdstad."</br>";
echo 
$land->inwoners."</br>";

 
show_source(__FILE__); 
?>