<?
/*
// Voorbeeld van een OOP database connectie 
// Met SQL functionaliteit.
// Commentaar tags weghalen en databasegegevens invullen zoals gewenst.

// Begin Class
class Connect{

    private $host;
    private $gebruiker;
    private $wachtwoord;
    private $databasenaam;
    private $result;
    
// Constructor
public function __construct()
    {
    // waarden aanpassen voor eigen gebruik.
    $this-> host = "localhost";
    $this->gebruiker = "DATABASEGEBRUIKERSNAAM";
    $this->wachtwoord = "WACHTWOORD";
    $this->databasenaam = "DATABASENAAM";
    }

public function Verbinding()
    {
    $verbinding = mysql_connect($this->host, $this->gebruiker, $this->wachtwoord)
    or die("De verbinding met de database is mislukt".mysql_error());
    mysql_select_db($this->databasenaam);
    }
    
public function Uitlezen(){
    // de query naar de database.
    $this->result = mysql_query("SELECT * FROM test");
    }
    
public function Teruggeven(){
    return $this->result;
    }
} // Einde Class

// Een nieuw object maken
$a = new Connect();

// De methodes gebruiken
$a -> Verbinding();
$a -> Uitlezen();

?>
<html></head><title>OOP database query</title></head>
<body>
<?
// while loop voor het uitlezen van alle gegevens.
while($rij = mysql_fetch_array($a->Teruggeven())){
   $id = $rij['id'];
   echo $rij['voornaam'] . " " . $rij['achternaam'] ." ". $rij['leeftijd']." jaar - ";
   echo $rij['id'] . " " . $rij['voornaam'] ." ". $rij['achternaam']." <a href=mysqldelete.php?id=$id>VERWIJDEREN </a><a href=mysqlupdate.php?id=$id> - UPDATE</a>";
   echo "<br />";
   }


*/

  
show_source(__FILE__);   
?>
<a href="oopmysqli/index.php"    >OOP Mysqli versie</a>

OOP Mysqli versie