Joop <?php
/*
Een constructor is een speciale functie binnen een class die automatisch uitgevoerd wordt zodra de class 
ge├»nstantieerd wordt. Op deze manier kunnen we het initialiseren van een class, dus het toekennen van 
waarden aan properties en bijvoorbeeld het opzetten van de benodigde database verbinding, automatiseren. 
Met andere woorden, we hoeven geen extra method(s) meer aan te roepen om dit te doen.

In PHP5 wordt de constructor gedefinieerd door de __construct() method. Deze method is een zogenaamde 'magic method' 
waarover ik later in deze handleiding meer zal vertellen. Voor nu kijken we eerst naar de werking van de constructor.
*/

class User {
  private 
$_username;

  public function 
__construct($name) {
    
$this->_username $name;
  }

  public function 
getUsername() {
    return 
$this->_username;
  }
}

$user = new User('Joop');
echo 
$user->getUsername();


show_source(__FILE__);
?>