Karel is een customer.
Ilse is een employee. <?php
abstract class User {
    protected 
$_username;

      public function 
__construct($name) {
        
$this->_username $name;
    }

    public function 
getUsername() {
        return 
$this->_username;
    }
    
    public abstract function 
getUserStatus();
}

class 
Customer extends User {
    private 
$_customerId;
    
    public function 
__construct($username$id) {
        
$this->_username $username;
        
$this->_customerId $id;
    }
    
    public function 
getUserStatus() {
        return 
'customer';
    }
}

class 
Employee extends User {
    private 
$_employeeId;
    
    public function 
__construct($username$id) {
        
$this->_username $username;
        
$this->_employeeId $id;
    }
    
    public function 
getUserStatus() {
        return 
'employee';
    }
}

$jan = new Customer('Karel'1);
$inge = new Employee('Ilse'1);

echo 
'Karel is een '.$jan->getUserStatus().'. <br />';
echo 
'Ilse is een '.$inge->getUserStatus().'.';

show_source(__FILE__);
?>