Datum en tijd

Datum: 01-02-2012 Tijd: 00:00:00
Datum: 08-02-2012 Tijd: 10:36:17
Datum: 15-02-2017 Tijd: 10:00:00
<img src="datum.jpg" />
<?
// Tijd en datum selecteren uit de database....

// Connectie...
include "connecti.php";
echo 
"<h1>Datum en tijd</h1>";

// query voor het "goed" zetten van de datum DAG-MAAND-JAAR en het ophalen van tijd.
$sql "SELECT DATE_FORMAT(datum, '%d-%m-%Y') AS datum ,tijd FROM datum ";

$result $mysqli->query($sql);

// nieuwe versie kunnen ook gebruik maken van: SET datum = 'nl_NL' 
while($row $result->fetch_assoc()) 
   {
echo 
" Datum: ".$row['datum'];
echo 
" Tijd: ".$row['tijd'];
echo 
"<br/>";
}

/* 

DATE – 'YYYY-MM-DD'
TIME – 'HH:MM:SS'
DATETIME – 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'
TIMESTAMP – 'YYYYMMDDHHMMSS'
YEAR – 'YYYY' 
 
Voorbeeld queries..
INSERT INTO tabel (datumveld) VALUES ('2007-07-10')

Datum:
INSERT INTO tabel (datumveld)VALUES (CURDATE()) 

Datum+tijd:
INSERT INTO tabel (datumtijdveld) VALUES (NOW()) 

3 weken later
SELECT datumveld + INTERVAL 3 WEEK AS datum FROM tabel 

3 dagen en 13 uur geleden.
SELECT DAYOFWEEK(NOW() - INTERVAL 3 13 DAY_HOUR) AS weekdag FROM tabel

Verwijder ouder dan een jaar
DELETE FROM tabel WHERE datumveld + INTERVAL 1 YEAR < CURDATE() 

Seleceer ouder dan 2 weken
SELECT factuur FROM facturen WHERE datumveld < CURDATE() - INTERVAL 2 WEEK AND betaald = 0 

Selecteer afspraken tussen 11 en 12
SELECT afspraak FROM agenda WHERE tijdstip BETWEEN '2007-07-15 11:00:00' AND '2007-07-15 12:00:00'
*/

 
    
 
show_source(__FILE__);

?>