Mysql Left Join

Piet Krediet (Manager)
Ilse Pauw (Baas)
Greet Moes (Werknemer)
hans de man (Werknemer)
Hans de Waard ()
Hans de Waard ()
Hans de Waard ()
Hans de Waard ()
<?php 
require_once 'connecti.php'

//Een left join gebruik je wanneer er niet direct een relatie (of connectie) hoeft te bestaan tussen de tabellen. 
// Wanneer een auto stilstaat zit er meestal geen bestuurder in en in dat geval krijgt het betreffende veld de waarde NULL. 

echo "<h1>Mysql Left Join</h1>";
$sql 
    SELECT 
        voornaam, 
        tussenvoegsel, 
        achternaam, 
        functie 
    FROM 
        werknemers
    LEFT JOIN 
        functies 
            ON werknemers.functie_id = functies.id
"


$result $mysqli->query($sql);


if (
$result->num_rows 0) {
    
// output data van elke kolom
    
while($row $result->fetch_assoc()) 
    {
        if(empty(
$row['tussenvoegsel'])) 
        { 
            echo 
$row['voornaam'].' '.$row['achternaam'].' ('.$row['functie'].') <br />';
         } 
        else 
        { 
            echo 
$row['voornaam'].' '.$row['tussenvoegsel'].' '.$row['achternaam'].' ('.$row['functie'].') <br />';
         } 
    } 
}

show_source(__FILE__);
?> 
<img src="tabellenjoin.jpg" /></br>
<a href="http://www.tizag.com/mysqlTutorial/mysqlleftjoin.php">Mysqli Left Join uitleg</a>

Mysqli Left Join uitleg