Mysqli Inner Join


Piet Krediet (Manager)
Ilse Pauw (Baas)
Greet Moes (Werknemer)
hans de man (Werknemer)
<h1>Mysqli Inner Join</h1>
<img src="mysqljoin.png" /></br>
<?php 
require_once 'connecti.php'

/* De inner join is te gebruiken wanneer je zeker weet dat er een relatie is tussen de gegevens waarde in de join clausule. 
Dit kun je goed zien in het voordbeeld hieronder, het is de bedoeling dat we weten welke coureur welke auto heeft, 
want daar gaat het natuurlijk om. */

$sql 
    SELECT 
        w.voornaam, 
        w.tussenvoegsel, 
        w.achternaam, 
        f.functie 
    FROM 
        werknemers AS w 
    INNER JOIN 
        functies AS f 
            ON f.id = w.functie_id 
"


$result $mysqli->query($sql);


if (
$result->num_rows 0) {
    
// output data van elke kolom
    
while($row $result->fetch_assoc()) 
    {
        if(empty(
$row['tussenvoegsel'])) 
        { 
            echo 
$row['voornaam'].' '.$row['achternaam'].' ('.$row['functie'].') <br />';
         } 
        else 
        { 
            echo 
$row['voornaam'].' '.$row['tussenvoegsel'].' '.$row['achternaam'].' ('.$row['functie'].') <br />';
         } 
    } 
}

show_source(__FILE__);
?> 
<img src="tabellenjoin.jpg" /></br>
<a href="http://www.w3schools.com/sql/sql_join_inner.asp">Mysqli Inner Join uitleg</a>

Mysqli Inner Join uitleg