.htaccess bestand met:

Options -MultiViews
RewriteEngine On
# hier komt de map waar het in staat.
RewriteBase /mvcmap
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
# naam van het bestand met variabele waarde
RewriteRule ^(.+)$ index.php?url=$1 [QSA,L]

RewriteBase /mvcmap is heel belangrijk om goed te doen. Dit moet exact de mapnaam zijn waar het project in staat. Ander voorbeeld: RewriteBase /mvc/public