123 is oneven! <?php
/*
Het kan soms voorkomen dat je iets in een loop wilt laten gebeuren om de x keer, daar is de modulo-operator voor uitgevonden. De modulo van een getal met een ander getal is de rest van een (staart)deling 
(9%2 = 1, want 9/2 = 4 met 1 rest). 
Voor een modulo gebruik je de %-operator.
Een veelgebruikte toepassing van de modulo is het bepalen of een getal even of oneven is. 

*/

function isEven($nr) {
    return (
$nr 2) ? false true;
}
 
// Voorbeeld
$getal 123;
 
if(
isEven($getal)) {
   echo 
'<br />' $getal ' is even!';
}
else {
   echo 
'<br />' $getal ' is oneven!';
}

show_source(__FILE__);
?>