Mktime

06-05-2004, 00-00-00

06-06-2024

<?php
/*
Mktime geeft je een datum in de UNIX-vorm: het aantal seconden sinds 1 januari 1970.  
Mktime bevat 6 parameters, in de volgende volgorde:
 mktime(uren, minuten, seconden, maanden, dagen, jaren);
 
Het mooie van mktime is dat je datums op verschillende manieren kunt schrijven. Deze geven allemaal 1 mei 2004 weer:
 $var = mktime(0, 0, 0, 5, 1, 2004);
 $var = mktime(0, 0, 0, 5, 31, 2004);
 $var = mktime(24, 0, 0, 5, 30, 2004);
 $var = mktime(-24, 0, 0, 5, 2, 2004);
 
Zoals je ziet, kun je 'rekenen' met mktime: voorbeeld 2 bijvoorbeeld, zegt dat het de 31e dag van april is: die bestaat niet, dus wordt het 1 mei. Voorbeeld 2 vertelt: 24 uur na 30 april, en dat is, jawel, 1 mei. Voorbeeld 4 zegt dat het 24 uur voor 2 mei is, en daar is ie weer: 1 mei!
 
 
 */
 
echo "<h1>Mktime</h1>";
 
$date date('d-m-Y, H-i-s'mktime(000562004) );
 echo
"<p>".$date."</p>";
 
?>
 
 
 
<?php
 $dag 
date('d');
 
$maand date('m');
 
$jaar date('Y');
 
$date date('d-m-Y'mktime(000$maand$dag 10$jaar));
 echo
"<p>".$date."</p>";
 
 
  
show_source(__FILE__);
 
?>