ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZWissen? <?
// voorbeeld gebruikte letter toevoegen aan tekstveld....
?>
<script type="text/javascript">
    function invoer(letter) 
    {
    document.form.gebruikt.value += letter
    }
    
    function wis() 
    {
    document.form.gebruikt.value = ''
    }
</script>
                    
<form name="form" action="" method="get">            
<input type="text" id="gebruikt" value="">
</form>
        
<?php 
// Alphabet weergeven met foreach....
foreach(range('A','Z') as $i)
    {
?><a href="javascript:invoer('<? echo $i ?>')"><? echo $i?></a><?
}

?>
<a href="javascript:wis()" />Wissen?</a><?
// bron weergeven...
show_source(__FILE__);

?>