Een loop die start bij 0.

Zolang i minder of gelijk is aan 5, dan blijft de loop doorlopen.

De waarde van i wordt bij elke stap weergegeven..