Javascript IF-functie

Start de IF functie

Voorbeeld 2 IF gelijk aan..Voorbeeld 3 IF/ELSE functie..