Hoofdletters invoeren met Javascript

Voer je naam in:

Een functie dat bij het verlaten van het veld de tekst omzet naar hoofdletters.

Nog een voorbeeld

Method 1 Method 2