Er is geen waarde gevonden.. <?
// voorbeeld van de functie isset
/*
De functie isset geeft een boolean terug. TRUE als de variabele bestaat, en FALSE als deze niet bestaat. 

Dit is handig als je bijvoorbeeld wilt kijken of iemand een formulier wel heeft ingevuld, of iemand geregistreed is. Een voorbeeld:
*/

// haal de variabelen op uit de URL.
if(isset($_GET['getal1']) && isset($_GET['getal2'])){

// weergeven lukt niet, want de waarden bestaan niet.

echo "De volgende waarden zijn bekend: </br>";
echo 
$_GET['getal1'];
echo 
"<br/>";
echo 
$_GET['getal2'];
}


// als er geen waarden zijn. 
else 
{
// geen waarde gevonden.
// geef hier de startvariabelen.

echo "Er is geen waarde gevonden..";
}

/*
if(!isset($_POST['check'])){
// niet correct
die("Niet ingevuld!");

}else{
// correct
// verder
}
*/

show_source(__FILE__); 
?>