Voorbeeld van include

Dit is een regel tekst

Copyright © 1999-2024 Ictacademie.info

<html>
<body>

<h1>Voorbeeld van include</h1>
<p>Dit is een regel tekst</p>

<?
echo "<p>Copyright &copy; 1999-" date("Y") . " Ictacademie.info</p>";


show_source(__FILE__);
?>
<a href="phpinclude.php">Link naar het include bestand.</a>


</body>
</html> 
Link naar het include bestand.