<?php
class Iban {
  
  
//Slechts voor Nederlanse rekeningnummers.
  //de BIC is in wezen de verkorte notatie van de Swift code pos 1..4 is bank pos 5..6 is land
  //dit is een class en er is geen echte pogingen gedaan om te voldoen aan allerlei OOP regels
  //er zijn 4 methoden die gebruikt kunnen worden
  //-1 generate_select_string
  //   geen input
  //   returns
  //    een string die een select bevat waar alle banken in staan 
  //                      de select heeft options waar in de value de BIC staat
  //                      de select heeft ook "selected = selected" bij een option indien
  //                      de waarde al een keer is geselecteerd in een form die
  //                      gebruik maakt van de select_string die uiteraard met een echo 
  //                      in het script staat
  //                      name en id van de select = "Banksel"
  //    voorbeeld :$objectje = new Iban();
  //               $echo_string = objectje->generate_select_string;
  //               echo $echo_string; 
  //-2 invoer_voor_iban
  //   input 
  //   -de bic van de bank, maak gebruik van $_POST['Banksel'] indien select_string is gebruikt
  //   -het rekeningnummer bijvoorbeeld $_POST['Reknr']
  //   returns 
  //    een string die 
  //    -de IBAN bevat of
  //    -een foutmelding, de string begint dan met een "!" 
  //-3 banknaam
  //   input
  //    de BIC die wordt naar uppercase gezet
  //   returns 
  //    de banknaam of "onbekend" indien de BIC niet bekend is
  //-4 bepaal_11_proef
  //   input
  //    een rekeningnummer
  //   returns
  //    boolean true of false 
  //    true indien de input voldoet aan de 11-proef
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  //beschrijving van berekening IBAN zie http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
  //controledigits altijd 2 posities dus geen "4" maar "04"
  //beschrijving 11-proef zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Elfproef
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  //                      BIC      =>  Naam vd bank
  
private $babic = array('ABNANL'  => 'Abn Amro' ,
                         
'AEGONL'  => 'Aegon bank' ,
                         
'CEBUNL'  => 'C & E Bankiers' ,
                         
'CITINL'  => 'Citybank International' ,
                         
'FVLBNL'  => 'F. van Lanschot Bankiers' ,
                         
'FTSBNL'  => 'Fortis bank' ,
                         
'FRBKNL'  => 'Friesland bank' ,
                         
'INGBNL'  => 'Ing bank' ,
                         
'RABONL'  => 'Rabobank' ,
                         
'SNSBNL'  => 'Sns en Asn bank',
//                       'SNSBNL'  => 'Asn bank(=Sns bank)',
                         
'RBOSNL'  => 'Royal bank of Scotland',
                         
'AHBKNL'  => 'Achmea Hypotheek bank',
                         
'ARBNNL'  => 'Achmea Retail bank',
                         
'AENVNL'  => 'Aegon NV',
                         
'AKBKNL'  => 'Akbank',
                         
'AMSCNL'  => 'Amstel Securities',
                         
'STOLNL'  => 'Amsterdam Trade bank',
                         
'ANDLNL'  => 'Anadolubank Nederland',
                         
'ABPTNL'  => 'Apg Algemene Pensioen Groep',
                         
'ARAMNL'  => 'Aramco Overseas Company',
                         
'AZLHNL'  => 'Azl',
                         
'INSINL'  => 'Bank Insinger de Beaufort',
                         
'BKMGNL'  => 'Bank Mendes Gans',
                         
'BOFANL'  => 'Bank of America',
                         
'BKCHNL'  => 'Bank of China',
                         
'BOTKNL'  => 'Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ',
                         
'BICKNL'  => 'Binck bank',
                         
'BNPANL'  => 'Bnp Paribas',
                         
'CGGVNL'  => 'Cggveritas Services Holding',
                         
'CITCNL'  => 'Citco bank',
                         
'COBANL'  => 'Commertz bank AG',
                         
'FBHLNL'  => 'Credit Europe bank',
                         
'DAIXNL'  => 'Daimler International Finance',
                         
'DLIMNL'  => 'Delta Lloyd Asset Management',
                         
'DLBKNL'  => 'Delta Lloyd bank',
                         
'DHBNNL'  => 'Demir-Halk bank',
                         
'DEUTNL'  => 'Deutsche bank',
                         
'DSSBNL'  => 'Dsb bank',
                         
'MIFINL'  => 'Dutch Ministry of Finance',
                         
'DSTANL'  => 'Dutch State Treasury Agency',
                         
'TEBUNL'  => 'Economy bank',
                         
'EMCFNL'  => 'Emcf',
                         
'INNDNL'  => 'Equens',
                         
'EQUINL'  => 'Equity Trust Co',
                         
'NECINL'  => 'Euroclear Nederland'
//                       'ECLNNL'  => 'Euroclear Nederland(2)', niet in gebruik oid volgens Euroclear
//                                     mensen van Euroclear zijn niet echt spraakzaam
                         
'UGBINL'  => 'Garantibank International',
                         
'ARTENL'  => 'Ge Artesia bank',
                         
'HABBNL'  => 'Habib bank',
                         
'HBUANL'  => 'Hollandsche Bank Unie',
                         
'HSBCNL'  => 'HSBC bank',
                         
'BBRUNL'  => 'Ing Belgium NV/SA',
                         
'INGINL'  => 'Ing Investment Management',
                         
'BCITNL'  => 'Intensa Sanpaolo S.P.A.',
                         
'ISBKNL'  => 'Isbank GMBH',
                         
'CHASNL'  => 'JpMorgan Chase bank',
                         
'KASANL'  => 'Kas bank',
                         
'KREDNL'  => 'Kbc bank',
                         
'KBCLNL'  => 'Kbc Clearing',
                         
'KEMPNL'  => 'Kempen and Co',
                         
'KECANL'  => 'Kempen Capital Management',
                         
'JBBRNL'  => 'Kepler Equities',
                         
'KPNCNL'  => 'Koninklijke KPN',
                         
'KOEXNL'  => 'Korea Exchange bank',
                         
'LPLNNL'  => 'Leaseplan Corporation',
                         
'OVBNNL'  => 'Levob bank',
                         
'LOYDNL'  => 'Lloyds TSB bank',
                         
'LOCYNL'  => 'Lombard Odier Darier Hentsch en Cie',
                         
'TWIXNL'  => 'Mars Nederland',
                         
'ICBCNL'  => 'Mega International Commercial bank',
                         
'MHCBNL'  => 'Mizuho Corporate bank',
                         
'MNSNNL'  => 'Mn Services NV',
                         
'AMTSNL'  => 'Mts Amsterdam',
                         
'BOUNNL'  => 'N.V. Bank Voor de Bouwnijverheid',
                         
'NTCONL'  => 'Nachenius Tjeenk and Co',
                         
'ESESNL'  => 'Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer',
                         
'FLORNL'  => 'Nederlandsche bank',
                         
'NFMONL'  => 'Nederlandse Financierings-maatschappij voor ontwikkelingslanden',
                         
'NWABNL'  => 'Nederlandse Waterschapsbank',
                         
'DNIBNL'  => 'Nibc bank',
                         
'BNGHNL'  => 'Bank Nederlandse Gemeenten',
                         
'SBNLNL'  => 'Settlement bank of the Netherlands',
                         
'PGGMNL'  => 'Pggm',
                         
'BVHLNL'  => 'Rbc Dexia Investor Services',
                         
'RGVMNL'  => 'Robeco Institutional Asset Management',
                         
'RGRBNL'  => 'Robeco Institutional Asset Management Funds',
                         
'ROCHNL'  => 'Roche Pharmholding',
                         
'SFBVNL'  => 'Schlumberger Finance',
                         
'SCRTNL'  => 'Schretlen en Co',
                         
'SNSINL'  => 'Sns asset management',
                         
'SOVENL'  => 'Sociale Verzekeringsbank',
                         
'SOGENL'  => 'Societe Generale',
                         
'STALNL'  => 'Staal bankiers',
                         
'SCBLNL'  => 'Standard Chartered Latin America',
                         
'SHELNL'  => 'Stichting Shell pensioenfonds',
                         
'HANDNL'  => 'Svenska Handelsbanken',
                         
'SWHQNL'  => 'Swift Customer Service Centre',
                         
'SYAVNL'  => 'Syntrus Achmea asset management',
                         
'TDOMNL'  => 'Td Waterhouse bank',
                         
'GILLNL'  => 'Theodoor Gilissen bankiers',
                         
'TRIONL'  => 'Triodus bank',
                         
'BFOFNL'  => 'Unilever Finance International',
                         
'AMSTNL'  => 'Westlandutrecht effectenbank',
                         
'KABANL'  => 'Yapi KREDI bank');
  private 
$numeriek  false//indicator of iets numeriek is 
  
private $input_bic ='';     //de bic ontdaan van voorloop en trailing spaties en HTML en in uppercase
  
private $input_rek ='';     //rekeningnummer ontdaan van voorloop en trailing spaties en HTML
  
private $iban     ='';      //de uiteindelijk berekende iban/foutmelding die geretouneerd wordt

  
private function numeriek_test($teststring)
  {
     
$loopcount      0;
     
$this->numeriek true;
      for (
$loopcount 0;$loopcount strlen($teststring);$loopcount++)
      {
        if ((
$teststring[$loopcount] < '0') or ($teststring[$loopcount] > '9'))
        {
          
$this->numeriek false;
        }
      }
  }

  public function 
banknaam($bic)
  {
    
$onbekend 'onbekend';
    
$upperbic strtoupper($bic);//de bic in uppercase
    
if (isset($this->babic[$upperbic]))
    {
      return 
$this->babic[$upperbic];
    }
    return 
$onbekend;   
  }

  public function 
bepaal_11_proef($testrekening)
  {
   
//rekeningnummers met minder dan 8 posities(voormalige postbank) voldoen vaak niet aan de 11-proef
   //"gewone" rekeningnummers (9 posities) voldoen als het goed is aan de 11-proef
   
$loopcount  0//naam spreekt voor zich
   
$weegfactor 0//naam spreekt voor zich
   
$totaal     0//totaal om modulo 11 te plegen
   
$this->numeriek_test($testrekening);
   if (!
$this->numeriek)
   {
     return 
false;
   }
   else
   {
     
$weegfactor strlen($testrekening);
     for (
$loopcount=0;$loopcount strlen($testrekening);$loopcount++)
     {
        
$totaal $totaal + (($testrekening[$loopcount]) * $weegfactor);
        
$weegfactor $weegfactor 1;
     }
     if ((
$totaal 11) == 0)
     {
        return 
true;
     }
     else
     {
       return 
false;
     }
   }
  }

  public function 
generate_select_string()
  {
     
$select_string '';
     
asort($this->babic);
     
$select_string "\n" '<select name="Banksel" id="Banksel" >';
     foreach (
$this->babic as $labl => $waarde
     {
       
$select_string $select_string "\n    <option value=\"" $labl "\" ";
       if (isset(
$_POST['Banksel']))
       {
          if (
$labl ==  $_POST['Banksel'])
          {
             
$select_string $select_string "selected=\"selected\" ";
          }
       }
       
$select_string $select_string '>' $waarde '</option>';
     }
     
$select_string $select_string "\n";
     
$select_string $select_string '</select>' "\n";
     return 
$select_string;
  }

  public  function 
invoer_voor_iban($invoer_bic $invoer_rek)
  {
     
$this->input_bic trim($invoer_bic);
     
$this->input_bic strtoupper($this->input_bic);
     
$this->input_bic htmlspecialchars($this->input_bic);
     
$this->input_rek trim($invoer_rek);
     
$this->input_rek htmlspecialchars($this->input_rek);
     
$this->iban='';
     
$this->validate();
     return 
$this->iban;
  }

  private function 
omzet($omstring)
  {
  
//zet 1e 4 pos van een BICstring om in een cijferstring A--->10 B-->11 etc
  
$res = (string) ord($omstring[0]) - ord('A') + 10 .
         (string) 
ord($omstring[1]) - ord('A') + 10 .
         (string) 
ord($omstring[2]) - ord('A') + 10 .
         (string) 
ord($omstring[3]) - ord('A') + 10;
   return 
$res;
  }

  private function 
reken()
  {
    
//bereken iban
    
$numbic   $this->omzet($this->input_bic);
    
$bignum =  $numbic $this->input_rek '2321' '00' //'2321' is 'NL' ("A" = 10 etc)
    
$modulo97='';
    
$checkdigits='00';//checkdigits of controlegetal is 2 digits/tekens groot
    //lange string (bignum)voor uitrekenen checkdigits
    //deze string krijgt een modulo berekening over 24 digits dus staartdeling met 6 pos tegelijk
    //modulo gedaan voor het berekenen van de 2 checkdigits
    
$modulo97 = (int)substr($bignum,0,6);
    
$modulo97 $modulo97 97;
    
$modulo97 = (1000000 $modulo97) + (int)substr($bignum,6,6);
    
$modulo97 $modulo97 97;
    
$modulo97 = (1000000 $modulo97) + (int)substr($bignum,12,6);
    
$modulo97 $modulo97 97;
    
$modulo97 = (1000000 $modulo97) + (int)substr($bignum,18,6);
    
$modulo97 $modulo97 97;
    
$checkdigits 98 $modulo97;  
    
//einde modulo staartdeling
    
if (strlen($checkdigits) < 2)
    {
       
$checkdigits '0' $checkdigits;
    }
    
$this->iban 'NL' $checkdigits substr($this->input_bic,0,4) . $this->input_rek;
  }

  private function 
validate()
  {
    
//valideren van reknr
    
$fout  '!geen reknr opgegeven'//eventuele foutmelding
    
$loopcount 0//loopcount = teller tbv een loop
    
$valrek $this->input_rek//kopie van $this->input_rek (korte notatie)
    
if ( strlen($this->input_rek) > 0)
    {
      
$fout '';
      
$this->numeriek_test($this->input_rek);
      if (!
$this->numeriek)
      {
         
$fout '!rekeningnummer mag alleen de tekens 0...9 bevatten';
      }
      if ( (
$fout == '') and (strlen($this->input_rek) >10))
      {
          
$fout '!rekeningnummer mag maximaal 10 posities bevatten';
      }
    }
    if (
$fout == "")
    {
      if (!isset(
$this->babic[$this->input_bic]))
      {
         
$fout '!BIC onbekend ' $this->input_bic;
      }
    }
    if (
$fout != "")
    {
      
$this->iban $fout;
    }
    else    
    { while (
strlen($this->input_rek) < 10)
      {
        
$this->input_rek '0' $this->input_rek;
      }
      
$this->reken();
    }
  }
// einde class

show_source(__FILE__);
?>