Form select

Bij het type select is er maar 1 antwoord mogelijk.

Wat vind u van onze website?

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>select</title>

</head>
<body>
<h1>Form select</h1>
<p>Bij het type select is er maar 1 antwoord mogelijk.</p>
<form name="formulier" action="" method="post">
Wat vind u van onze website?</br></br>
    <select name="beoordeling">
    <option value="Super" selected="selected">Super site</option>
    <option value="Goed">Goed</option>
    <option value="Voldoende" >Voldoende</option>
    <option value="Matig">Matig</option>
    <option value="Slecht">Slecht</option>
    </select>
<input type="submit" value="Verzenden"/>
</form>
</body>
</html>

<?
// variabele met waarde uit het veld halen en bij geen waarde op null zetten.
//$beoordeling = $_POST['beoordeling'];
$beoordeling = (isset($_POST['beoordeling']) ? $_POST['beoordeling'] : null);


// Dit kan ook maar je krijgt dan een foutmelding als er geen waarde is.
// $beoordeling = $_POST["beoordeling"];

// toon de waarde
echo "<h2>$beoordeling</h2>";

// bronweergeven (weghalen)
show_source(__FILE__);
?>