Form radio

Bij het type radio is er maar 1 antwoord mogelijk.

Melk
Boter
Kaas

Dit is geselecteerd:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Radio button</title>

</head>
<body>
<h1>Form radio</h1>
<p>Bij het type radio is er maar 1 antwoord mogelijk.</p>
<form name="formulier" action="" method="post">
<input type="radio" name="product" id="product" value="Melk"> Melk</br>
<input type="radio" name="product" id="product"  value="Boter" checked> Boter</br>
<input type="radio" name="product" id="product"  value="Kaas"> Kaas</br></br>
<input type="submit" value="Verzenden"/>
</form>
</body>
</html>

<?php
// variabele met waarde uit het veld halen en bij geen waarde op null zetten.
$GeslecteerdeProduct = (isset($_POST['product']) ? $_POST['product'] : null);

// Dit kan ook maar je krijgt dan een foutmelding als er geen waarde is.
// $GeslecteerdeProduct = $_POST["GeslecteerdeProduct"];

// toon de waarde
echo "<h2>Dit is geselecteerd: $GeslecteerdeProduct</h2>";

// bronweergeven (weghalen)
show_source(__FILE__);
?>