Form color

Selecteer je favoriete kleur:

Dit is de HTML-kleurcode:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Form color</h1>
<form action="" method="post">
  Selecteer je favoriete kleur:
  <input type="color" name="kleur" value="#ff0000">
  <input type="submit">
</form></body>
</html>

<?
// variabele met waarde uit het veld halen...
$kleur = (isset($_POST['kleur']) ? $_POST['kleur'] : null);

// toon de waarde
echo "<h2>Dit is de HTML-kleurcode: $kleur</h2>";

// bronweergeven (weghalen)
show_source(__FILE__);
?>