Welkom, bij de opleiding Software Developer

Beschrijving geven over..

Wat heb je nodig? Doorzettingsvermogen, software, licenties, boeken en een laptop.
BPV = Stage
PVB = Proeven van bekwaamheid (praktijkexamens)
Meer info?

Wat heb je vandaag nodig?

Een ontwikkelomgeving zoals: Visual studio
Een browser zoals Chrome.
Notepad++
W3schools
Socractive

Kerntaken van de opleiding ©

			  
	B1-K1-W1: Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
	B1-K1-W2: Ontwerpt software
	B1-K1-W3: Realiseert (onderdelen van) software
	B1-K1-W4: Test software
	B1-K1-W5: Doet verbetervoorstellen voor de software

	B1-K2: Werkt in een ontwikkelteam 
	B1-K2-W1: Voert overleg .
	B1-K2-W2: Presenteert het opgeleverde werk 
	B1-K2-W3: Reflecteert op het werk

Opdracht 1

Maak na de instructie je 1e HTML-pagina met de naam index.html Voeg de basis tags toe en: H1, P en A. Maak een link naar jou favoriete hobby

CSS voorbeeld