Hidden Input Field

Voorbeeld 2


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Hidden Input Field</h1>
<button onclick="maakZichtbaar()">Maak zichtbaar</button>
<button onclick="Verberg()">Hidden</button>
<p id="demo"></p>

<h1>Voorbeeld 2</h1>
<?
$var 
"Mickey Mouse!";
?>
<form action="" method="get">
<input type="hidden" id="naam" value="<? echo "Opgehaald uit een hiddenfield: $var"?>"><br>
<input type="button" value="Haal hidden waarde op" onClick="LeesWaardeUitHiddenField();";>
</form>
<script>
function maakZichtbaar() {
// Maak item zichtbaar
    var x = document.createElement("INPUT");
    x.setAttribute("type", "hidden");
    document.body.appendChild(x);

    document.getElementById("demo").innerHTML = "<h3>Deze zin was eerst onzichtbaar :)</h3>";
}

function Verberg() {
// veld verbergen 
    var x = document.createElement("INPUT");
    x.setAttribute("type", "hidden");
    document.body.appendChild(x);
    document.getElementById("demo").innerHTML = "";
}

function LeesWaardeUitHiddenField() {
// waarde uit een hidden field lezen en laten zien..
var waarde = document.getElementById("naam").value;
alert (waarde);
}
</script>
<?


show_source
(__FILE__);
?>

</body>
</html>