mijnklasse methode1 methode2 <?php
//get_class_methods  Retourneert een array met de namen van methodes van een klasse

/*
array get_class_methods ( mixed $klasse_naam )
Deze functie retourneert een array met methode namen welke gedefinieerd zijn voor de klasse wiens naam gegeven wordt met de parameter klasse_naam .

Note: Vanaf PHP 4.0.6 kun je het object zelf meegeven in plaats van klasse_naam . Zie het volgende voorbeeld:

$klasse_methoden = get_class_methods($mijn_klasse); // Zie hieronder voor een
volledig voorbeeld
*/

class mijnklasse {
    
// constructor
    
function mijnklasse() {
        return(
TRUE);
    }
    
    
// methode 1
    
function methode1() {
        return(
TRUE);
    }

    
// methode 2
    
function methode2() {
        return(
TRUE);
    }
}

$mijn_object = new mijnklasse();

$klasse_methoden get_class_methods(get_class($mijn_object));

foreach (
$klasse_methoden as $methode_naam) {
    echo 
"$methode_naam\n";
}


    
show_source(__FILE__); 
?>