Voorlopig heb je dit geraden:

----


Je hebt nog 8 levens....

<?
error_reporting
(0);
session_start();
?><div id="form"><?

if(!$_POST["submit"]){
    
$woorden = array("appel""taart","kaas","cavia","monster","telefoon","kikker","schoolbus"); //Hier zet je de woorden die geraden moeten worden
    
    // random maken 
    
$randrand(0,count($woorden)-1);
    
$woord=$woorden[$rand];
    
    
// sessie van woord maken
    
$_SESSION["woord"]=$woord;
    
    
$teller=8//aantal kansen om fout te hebben;
    
    // letters tellen en streepjes weergeven
    
for ($x=0;$x<strlen($woord);$x++){
        
$hidden.="-";
    }
}else{
    
// ingevoerde letter ophalen...
    
$letter=$_POST["letter"];
    
    
// woord in sessie zetten...
    
$woord=$_SESSION["woord"];
    
$hiddenword=$_POST["hidden"];
    
$gebruikt=$_POST["gebruikt"];
    
$teller=$_POST["teller"];
    
    
// letter toevoegen aan gebruikt..
    
$gebruikt.=$letter;
    
$hidden="";
    
$juist=false;
    
    for (
$x=0;$x<strlen($woord);$x++){
        if (
substr($woord,$x,1)==$letter){
            
$hidden.=$letter;
            
$juist=true;
        }else{
            
$hidden.=substr($hiddenword,$x,1);
        }
    }
    
    
// bij onjuist 1 poging eraf --
    
if(!$juist){
        
$teller--;
    }

    if (
$woord==$hidden){
        echo 
"Gefeliciteerd u heeft het woord geraden<br>";
        echo 
"Het woord was: ".$woord;
        echo 
"<p><img src='galgje/winner.jpg'/></p>";  
        
$einde=true;
        
?><a href="galgje.php">Opnieuw?</a><?
    
}
    if (
$teller==0){
        echo 
"Je hebt 8 keer geraden, je bent Gameover!";  //Je kunt hier je 8 veranderen in de kansen die je boven geschreven hebt
        
echo "<br>Het woord was: ".$woord;
        echo 
"<img src='galgje/$teller.jpg' />";
        
$einde=true;
        
?><a href="galgje.php">Opnieuw?</a><?
        
    
}
}
if (!
$einde){
echo 
"Voorlopig heb je dit geraden:<br>";
echo 
"<h1>$hidden</h1>";
echo 
"<br>Je hebt nog ".$teller." levens....<br><br>";
echo 
"<img src='galgje/$teller.jpg'  />";

if(
$gebruikt){
echo 
"<p>Volgende letters heb je al gebruikt:</p> ".strtoupper($gebruikt);
}
?>


<form name="form1" method="post" action="">
  <input name="letter" type="text" id="letter" maxlength="1">
  <input type="hidden" name="gebruikt" value="<? echo $gebruikt?>">
  <input type="hidden" name="hidden" value="<? echo $hidden?>">
  <input type="hidden" name="teller" value="<? echo $teller?>">
  <input name="submit" type="submit" id="submit" value="raad">
</form>
 </div>
<? 
show_source(__FILE__);
?>