KwaliteitPrijs
00
15
210
315
420
525
630
735
840
945
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="test.css" />
<title>For loop</title>
</head>
<body>
<?
/*
Als we van tevoren weten hoe vaak we willen herhalen, kunnen we in plaats van while ook de for-lus gebruiken. 
De algemene gedaante van een for-lus is:

for (expr1; expr2; expr3) statement

Hierin is:
expr1 de initialisatie van de lus-teller
expr2 de eindvoorwaarde
expr3 de bewerking op de lusteller
*/

// start variabele
$prijs 5

// tabel weergeven
echo "<table border=\"1\" align=\"center\">";
echo 
"<tr><th>Kwaliteit</th>";
echo 
"<th>Prijs</th></tr>";

// for loop

for ($i=0$i<10$i++) {
    echo 
"<tr><td>";
    echo 
$i;
    echo 
"</td><td>";
    echo 
$prijs $i;
    echo 
"</td></tr>";
    
}

// tabel afsluiten.
echo "</table>";

show_source(__FILE__);
?>
 </body>
</html>