Faculteit berekenen

We berekenen 8! :
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 = 40320 <h1>Faculteit berekenen</h1>
<?php
// De faculteit van een natuurlijk getal n, genoteerd als n! (n faculteit), is gedefinieerd als het product van de getallen 1 tot en met n.

// Een faculteit is een soort verkorte schrijfwijze
// 10! betekent 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1

/*
0! = 1
1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
6! = 720
7! = 5.040
8! = 40.320
9! = 362.880
10! = 3.628.800
11! = 39.916.800
12! = 479.001.600
13! = 6.227.020.800
14! = 87.178.291.200
15! = 1.307.6743.68.000
16! = 20.922.789.888.000
17! = 355.687.428.096.000
18! = 6.402.373.705.728.000
19! = 12.164.5100.408.832.000
20! = 2.432.902.008.176.640.000
*/

// Laat de computer een willekeurig getal tussen 1 en 20 kiezen met de functie rand().
$invoergetal rand(1,20);
 
// Het volgende getal is gekozen
print "We berekenen $invoergetal! : <br />";
 
 
$getal 2#startwaarde (1x1 is niets!)
$uitkomst 1;
print 
"1 ";
while (
$getal <= $invoergetal) {
    
// nieuwe getal bij het algoritme zetten
    
$uitkomst $getal $uitkomst;
    
    
// laat het getal zien
    
print " * $getal";
    
    
// het volgende getal ophogen met 1.
    
$getal $getal 1;
}
// laat het totaal zien van de faculteit.
print " = $uitkomst";
 
//bron weergeven.
show_source(__FILE__);   
?>