Driehoek van pascal

De driehoek van Pascal is een magische en dus een zeer bijzondere driehoek. 
Deze driehoek is niet een echte driehoek, maar een piramide van getallen. 
Je begint met het getal 1. Deze zet je in de 1e rij. Daaronder in de 2e rij zet je ook 2 enen. 
Op de 3e rij zet je de som van de getallen die erboven staan. 
Zo is bijvoorbeeld de 6 in de vijfde rij de som van 3 + 3. En is de 10 in de zesde rij de som van 4 + 6. 
Op deze manier kun je de piramide opbouwen. Aan de randen van de rij zet je steeds een 1. 
Dus de linker- en rechterdiagonaal bevat allemaal enen.
                       1
                     1   1
                   1   2   1
                 1   3   3   1
               1   4   6   4   1
             1   5  10  10   5   1
           1   6  15  20  15   6   1
         1   7  21  35  35  21   7   1
<h1>Driehoek van pascal</h1>

<pre>
De driehoek van Pascal is een magische en dus een zeer bijzondere driehoek. 
Deze driehoek is niet een echte driehoek, maar een piramide van getallen. 
Je begint met het getal 1. Deze zet je in de 1e rij. Daaronder in de 2e rij zet je ook 2 enen. 
Op de 3e rij zet je de som van de getallen die erboven staan. 
Zo is bijvoorbeeld de 6 in de vijfde rij de som van 3 + 3. En is de 10 in de zesde rij de som van 4 + 6. 
Op deze manier kun je de piramide opbouwen. Aan de randen van de rij zet je steeds een 1. 
Dus de linker- en rechterdiagonaal bevat allemaal enen.
</pre>

<?
$i
=7;
for(
$n=0;$n<=$i;$n++)
{
    for(
$k=1;$k<=20-(2*$n);$k++)
    {
        echo 
str_repeat('&nbsp'1);
    }
    for(
$r=0;$r<=$n;$r++)
    {
        
$ncr=functie($n)/(functie($n-$r)*functie($r));
        if(
strlen($ncr)==1)
        {
            echo 
str_repeat('&nbsp'3);
            echo 
$ncr;
        }
        else if(
strlen($ncr)==2)
        {
            echo 
str_repeat('&nbsp'2);
            echo 
$ncr;
        }
        else
        {
            echo 
str_repeat('&nbsp'1);
            echo 
$ncr;
        }
    }
    echo 
'<br>';
}
?>
<?php
function functie($n)
{
    if(
$n==0||$n==1)
    {
        return 
1;
    }
    else         
    {
     return (
$n*functie($n-1));
    }
}

show_source(__FILE__);
?>