Datum:

Over 30 dagen is het: dinsdag

Het is vandaag 19 april 2024  <?php

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Datum......
echo "Datum:";
$jaar  range19102012 );    // Voorbeeld 2000 tot en met 2010

// Array met de namen van de maanden
$maand    = array(    "Januari""Februari""Maart""April""Mei""Juni""Juli""Augustus""September""Oktober""November""December");
                        
// Dropdown voor de dagen
echo '<select name="Dag">';
for(
$i=1$i<=31$i++)
{
    echo 
'<option value="' $i '">' $i '</option>';
}
echo 
'</select>';

// Dropdown voor de maanden
$count    count($maand);
echo 
'<select name="Maand">';
for(
$i=1$i<=$count$i++)
{
    echo 
'<option value="' $i '">' $maand[$i-1] . '</option>';
}
echo 
'</select>';

// Dropdown voor de jaren
$count    count($jaar);
echo 
'<select name="Jaar">';
for(
$i=1$i<=$count$i++)
{
    echo 
'<option value="' $jaar[$i-1] . '">' $jaar[$i-1] . '</option>';
}
echo 
'</select>';

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


/////////////// 2e script...... ...........
 // Over 30 dagen is het.....
 
$dagen_array = array("zondag""maandag","dinsdag","woensdag","donderdag","vrijdag","zaterdag");
 
$iToename 30 7//We kijken hoeveel dagen erover blijven als toename, want een week heeft 7 dagen
 
print("<p>Over 30 dagen is het: " $dagen_array[$iToename] . "</p>");


// Datum omzetten naar een mooie weergave..
 
$dag date('j');
 
$maand date('n');
 
$jaar date('Y');
 
$dagvdweek date('w');
 
$dagen_array = array("zondag""maandag""dinsdag""woensdag","donderdag""vrijdag""zaterdag"); 
$maanden_array = array("januari""februari""maart""april","mei""juni""juli""augustus""september""oktober""november""december"); 
$dag_naam $dagen_array[$dag]; 
$maand_naam $maanden_array[$maand-1];
echo 
"Het is vandaag ".$dag_naam." ".$dag." ".$maand_naam." ".$jaar." ";
 
 
show_source(__FILE__);
 
?>