Date en Strftime functie NL

Date functie: Vandaag is het: 02-03-2024
Strftime functie: zaterdag 2 maart 2024 en het is 20:23

1 week verder

03 02
03 09
03 16
03 23
03 30
04 06
04 13
<h1>Date en Strftime functie NL</h1>
<?php
// datum in het Nederlands bij de Strftime functie
setlocale(LC_ALL'nl_NL');

// tijdzone in Nederland.
date_default_timezone_set("Europe/Amsterdam");

// date functie gebruiken..
echo "Date functie: Vandaag is het: " date("d-m-Y") . "<br>";

// laat de datum zien met strftime in het Nederlands

/* dag van de week(%A), 
dag van de maand (%e),
maand(%B),
jaartal(%Y),
uren(%H),
minuten(%M).
*/

// datum in het Nederlands weergeven.
echo ucfirst(strftime('Strftime functie: %A %e %B %Y en het is %H:%M',time()));

// Dagen de maand 1 week verder.. 
echo "<h2>1 week verder</h2>";
$startdate=strtotime("d");
$enddate=strtotime("+7 weeks",$startdate);

while (
$startdate <  $enddate) {
   echo 
date("m d"$startdate),"<br>";
   
$startdate strtotime("+1 week"$startdate);
}

// bron weergeven 
 
show_source(__FILE__); 
?>